Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever tilleggsforhandlinger med staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag sendte i dag brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om tilleggsforhandlinger.

Den sterke prisveksten på handelsgjødsel innebærer at inntektstmulighetene vedtatt av stortinget ved behandling av jordbruksoppgjøret ikke vil kunne realiseres. Andre kostnadsposter øker også betydelig.

På dette grunnlag vurderer Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag det som selvsagt å kreve at det snarest igangsettes tilleggsforhandlinger etter § 2.4 i Hovedavtalen for jordbruket og at jordbruket kompenseres fullt ut for den ekstra kostnadsveksten slik at inntektsforutsetningene av årets jordbruksoppgjør kan innfris.

For mer informasjon:

Kontakt politisk nestleder

Eli Berge Ness

Tlf: 95866050

/share/mime/48/pdf.png KRAV OM TILLEGGSFORHANDLINGER
(krav-om-tilleggsforhandlinger-2021.pdf, 115kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as