Ny forsikringsavtale med større ungdomsfordeler

1. juli inngikk Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige ny forsikringsavtale. Medlemsrabattene på ulike forsikringer er videreført på samme nivå som før, og ungdomsfordelene er styrket.

Avtalen gjelder i fem år, med mulighet for to års forlengelse. Det er forsikringsutvalget ved Svein Løken, Oddvar Vigdenes og John Petter Løvstad som har forhandlet fram avtalen. John Petter Løvstad er godt fornøyd med at en ny avtale er på plass.

- En veldig viktig oppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag er å sikre gode forsikringsbetingelser for våre medlemmer. Ikke minst er det viktig å sørge for at alle er godt informert om hvordan en best forsikrer sin drift og hvilke skadeforebyggende tiltak en kan gjøre. Det er ikke ofte det skjer store hendelser blant våre medlemmer, men når ulykken først er ute, er riktig forsikring helt avgjørende. I fjor brant det i fjøset til et av våre medlemmer, og han opplevde svært god oppfølging fra Gjensidige i etterkant, sier Løvstad.

I dag er ca. 70 % av medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forsikringskunder i Gjensidige. En viktig grunn til at Gjensidige ble valgt som samarbeidspartner også i denne perioden, er at selskapet er landsdekkende og har stor landbrukskompetanse. Gjensidige er det eneste selskapet som forsikrer alle typer landbruksproduksjoner, og over hele landet.

Forsikringsavtalen omfatter private forsikringer, ulykkesforsikringer, landbruksforsikringer og forsikring av tilleggsnæringer. Samtidig er det undertegnet ny pensjonsavtale som gir våre medlemmer rabatt på pensjonsordninger hos Gjensidige.

I forbindelse med landsmøtet i månedsskiftet oktober/november vil det som vanlig bli arrangert forsikringssamling for fylkesledere og fylkessekretærer fredag 30. oktober. Gjensidige vil informere om avtalen, pensjon og råd for skadeforebygging. I løpet av november må alle fylkeslag gjennomføre forsikringsmøter for sine medlemmer.

Hva skiller den nye avtalen fra den gamle?

 

Forrige avtale

Ny avtale

Private forsikringer (bil, hus, reise, innbo etc.)

16-20 %

16-20 %

Ungdomspakke (opptil 30 år)

 

 

Innbo Ung

16-20 %

28 %

Reise Ung

16-20 %

28 %

Bil

28-32 %

32 %

Landbruksforsikringer

23 %

23 %

Landbruksforsikringer grønn RM-score

34 %

34 %

Tilleggsnæringer

23 %

23 %

 • Et bredere pensjonstilbud (flere produkter rabattert)
 • Mulighet for å utvide ansvarsforsikringen for underordnet virksomhet

 

Les mer om avtalen på Gjensidige sine nettsider

Les mer om alle medlemsfordeler i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as