Ny jordbruksavtale bidrar til å sikre matproduksjonen

Staten og jordbruket har blitt enige om en ny jordbruksavtale etter forenkla forhandlinger den siste uka.

Budsjettrammen er økt med 350 millioner kroner fra i fjor. Prioriteringer i de forenkla forhandlingene har vært distrikt, klima, korn og grønt.
- Jeg er fornøyd med at vi har fått i land en jordbruksavtale som gir en viss forutsigbarhet for bonden og matsikkerhet for oss alle i den svært uoversiktlige tida vi er inne i. Vi styrker beredskapen ved å bedre økonomien i produksjon av planteprodukter til mat, og ved å skrive ned kostnadene i husdyrproduksjonen. I tillegg er utmarksbeitetilskuddet økt med 63 millioner kroner, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

Peker framover

Årets avtaler omfatter et begrenset antall temaer og det ikke har blitt innført nye ordninger.

-   For NBS har det likevel vært viktig at de forenkla jordbruksforhandlingene i 2020 samtidig skulle peke framover. NBS har i lang tid jobbet for å øke norskandelen i fôret og styrke utmarksbeiting. Vi har i denne avtalen blitt enig om at det skal settes i gang et arbeid på nettopp disse temaene som skal være ferdig til neste års forhandlinger. Det er jeg svært tilfreds med, sier Hoff.

I de forenkla jordbruksforhandlingene har det også blitt prioritert å følge opp klimaavtalen mellom jordbruket og staten. Blant annet økes tilskuddet til fangvekster, gjødseltiltak skal prioriteres i RMP og jordhelse er tatt inn som tema i klima- og miljøprogrammet.

Ikke krav og tilbud

At det i år ble gjennomført forenklede jordbruksforhandlinger skyldes svært den store usikkerheten om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling. Normalt baseres forhandlingene på arbeidsdokumenter i form av krav og tilbud. På grunn av den ekstraordinære situasjonen har det ikke blitt framlagt krav fra jordbruket og tilbud fra staten på vanlig måte.

-   I en situasjon som i år med unntakstilstand i landet og forenkla forhandlinger har det ikke vært rom for å utvikle ny politikk. Dette er et spesielt år, så her er det ingen nye virkemidler.  Vi har imidlertid gitt noen frampek for neste år som kan legge opp til en større endring av politikken for å styrke sjølforsyninga og bruke arealressursene over hele landet, sier Hoff.

Se vedlagte sluttprotokoll og fordelingsskjema for hele oversikten over innholdet i årets jordbruksavtale, herunder målprisendringer.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                                   971 20 960

Generalsekretær Olaf Godli                                   975 46 142

Ass. generalsekretær Vilde Haarsaker                 476 68 984                

/share/mime/48/pdf.png Fordelingsvedlegg sluttprotokoll
(fordelingsvedlegg-sluttprotokoll.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll forenklede forhandlinger
(protokoll-forenklede-forhandlinger-30.4.20-endelig.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as