Økouka 2021

I dag åpnet Økouka for niende gang. Tema i år er Fra gård til gaffel.

Temaet er inspirert av EUs strategi «from farm to fork» som omhandler et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem. Økologisk landbruk står sentralt i EU-strategien.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en av flere organisasjoner bak Økouka. I år finner du oss flere steder i landet som deltakende organisasjon og arrangør. Her er en oversikt:

 

Sentralt
27.09: Sofasamtale: fra gård til gaffel
Kjersti Hoff

01.10: Temakveld: Slipp oss til - ungdom inn i landbruket
Grønt Spatak og gardsbruk.no


Østfold Bonde- og Småbrukarlag
22.09: Fagdag på Kalnes


Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Buskerud BS har i år prosjektansvaret for Økouka i Buskerud. Det er planlagt en rekke arrangementer. Her er et utvalg, se vedlagt brosjyre for øvrige arrangementer.

Markvandring: gården som økosystem
26.09 kl.11.00

Fruktbar jord i markedshage og kjøkkenhage
29.09 kl.17.00

Lokalmat på menyen i storkjøkken
01.10 kl.08.30-15.00

 

Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Økouka Nordland gjennomfører flere aktiviteter og arrangement for å feire økologisk jordbruk. Samarbeidspartnere i Økouka Nordland er i år; Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bondelag, Økologisk Nord-Norge, Spire Bodø, Statsforvalteren Nordland med Webinar og Urbant landbruk i Bodø ønsker å bli med.

Åpning av ØKOUKA Nordland
25.09 kl.11.30

Markdag med hovedtema JORD: Jordkvalitet og jordhelse
27.09 kl.11.30

Lokal mat for lokale markeder
28.09 kl.18.00

Saken oppdateres.

/share/mime/48/pdf.png Økouka 2021 Buskerud
(invitasjon-til-okouka-2021-1-.pdf, 8MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as