Olaf Godli slutter som generalsekretær

Etter 17 år i stillingen slutter Olaf Godli (65) som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved årsskiftet 2020/21.

 

- 17 år er lang tid i en så krevende jobb og jeg har kommet til at det nå er riktig å slippe til nye krefter. Nå ser jeg fram til å bruke mer tid på egen gård og i tømmerskogen og ikke minst, flere lange skiturer, sier Godli.

Godli har vært ansatt som generalsekretær siden 2003.

- For den som er interessert i landbrukspolitikk og samfunnsutvikling er dette en særdeles interessant stilling. Det er også grunnen til at jeg har stått i stillingen så lenge. Sjøl om Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en liten organisasjon, har den svært mange viktige og avgjørende posisjoner i utviklingen av norsk landbruk, sier Godli

Han har gjennom perioden som generalsekretær registrert en positiv endring i synet på matproduksjon og det arbeidet som bonden utfører hver dag.

- Dessverre gjenstår det fortsatt mye arbeid for at denne positive holdningsendringen i befolkningen skal gi utslag i bondens inntekt. Med tanke på den store interessen som det er for mat og matproduksjon i media og blant folk flest, og særlig yngre folk, er jeg likevel optimistisk på jordbrukets vegne. Det er særdeles viktig at jordbruket har evne til nytenking og å ta innover seg de muligheter, men også utfordringer, som ligger i klima- og bærekraftsutfordringene. Bonden må bli forbrukerens beste venn, avslutter Godli.

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er nå i gang med arbeidet med å finne Godlis etterfølger.

- Olaf har vært en svært dyktig generalsekretær i en periode der Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært avgjørende for blant annet å fremme produksjonen av norsk lokalmat. Dette er en av de mest spennende stillingene i norsk landbruk og også den viktigste ansettelsen vi gjør, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

For mer info:
Leder Kjersti Hoff                    971 20 960
Generalsekretær Olaf Godli      975 46 142


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as