Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Det er fylkesmannen som behandler søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt. Dette innebærer at de fastsetter erstatning i tråd med regelverket i den enkelte saken.

Det er viktig å understreke at de følgende punktene er av teknisk karakter for å gjøre det enklere for kornprodusentene å vurdere konsekvensene av å fôrhøste umodent korn. Hensikten er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr.

Kornprodusenten vil, uansett om han velger å fôrhøste deler av åkeren nå eller vente og treske modent korn, få avlingssvikten beregnet som i vekstgruppe korn.

Veiledning for søker og for fylkesmannens beregning av avlingssvikt og erstatning:

 • Dersom en kornprodusent ensilerer/fôrhøster deler av kornarealet sitt nå der det er umodnet korn, er avlingen som høstes grovfôr, ikke korn.
 • Det høstede grovfôret regnes om til korn, som del av skadeårets avling for kornarealet.
 • Fylkesmannen kan bruke vedlagte fôrprøver, bestemmelser i sats- og beregningsforskriften og erfaringstall til støtte i omregningen.
 • Eventuell avling foretaket får dersom det sår raigras som produksjon nummer 2 på dette arealet, skal ikke regnes inn som skadeårets avling.
 • Dersom foretaket skal levere søknad om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, kan søknaden leveres samlet for det opprinnelige kornarealet, der avling korn og eventuell avling fôrhøstet umodent korn (omregnet til korn) blir skadeårets avling.
 • Foretakets gjennomsnittsavling fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst og basert på dokumenterte salgskvanta, som vanlig.

Landbruks- og matdepartementet er orientert om de beregningsmessige tilpasningene Landbruksdirektoratet har gjort.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as