Sau i forgrunn. I bakgrunnen ser vi et vakkert kulturlandskap med fjell og vann.

Sau på beite i Goarahat. Foto: Marit Larsen

Ønsker nominasjoner til Kulturlandskapspris

Nominasjoner til Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021 ønskes nå velkommen. Styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, sitter i juryen.

I samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet, deler hvert år Norsk Kulturarv ut Den nasjonale Kulturlandskapsprisen. Nominasjoner til prisen mottas nå og det ønskes bidrag fra hele landet.  

 

Formålet med prisen er å bevisstgjøre allmennheten på utfordringer knyttet til kulturlandskapsverdier, bevisstgjøre miljøverdiene og øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet, og stimulerer til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.  

 

Prisen består av et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl, samt 50.000 kr bevilget av Landbruks- og matdepartementet.  

 

Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier: 

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet 

 • Det skal bidra til en helhet og mangfold i/for kulturlandskapet 

 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet 

 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet 

 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet 

 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet 

 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet 

 • Det skal visest sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet 

 • Det skal visest sammenheng mellom kulturlandskapet og verdiskapning 

 

Nominasjoner sendes til Norsk Kulturarv på eget skjema innen 1 mai. 
Postboks 26, 2684 VÅGÅ - post@kulturarv.no 

Tips oss om aktuelle kandidater ved å sende en epost til Vilde eller Kjersti. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as