Foto: Eli Folven

Ønsker nominasjoner til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022

Du kan nå nominere kandidater til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022. – Det norske kulturlandskapet er enestående. Denne prisen lar oss hylle dem som legger ned en innsats for å bevare dette, sier Kjersti Hoff.

I samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet, deler hvert år Norsk Kulturarv ut Den nasjonale kulturlandskapsprisen. Det er nå åpent for å sende inn nominasjoner til årets pris og det ønskes bidrag fra hele landet.  Frist for å nominere kandidater er 1. mai.

- Aktuelle kandidater til prisen bidrar til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet. Det er et viktig arbeid, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hoff sitter i juryen for årets pris.

Prisen består av et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl, samt 50.000 kr bevilget av Landbruks- og matdepartementet.   

- Prisen bevisstgjør miljøverdiene i kulturlandskapet, og bidrar til å spre kunnskap om dette og utfordringene knyttet til kulturlandskapsverdier i Norge blant befolkningen, fortsetter Hoff.

Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier: 

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskap
 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
 • Det skal vises sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet
 • Det skal vises sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

Tidligere mottakere av prisen:
2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordfører Olav Tho
2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland
2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland
2010 – Vegaøyans Venner
2011 – Maridalens Venner
2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker
2013 – Hauan Gard, Re kommune
2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal
2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark
2016 – Ikke utdelt pris
2017 – Bøndene på Kvitsøy
2018 – Torhild Langklopp og Roar Svenning – Troningen gård på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag
2019 – Uttakleiv Grendelag, Vestvågøy i Lofoten, Nordland
2020 – Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap, Porsanger i Finnmark
2021 – Reinert Kjølleberg, Vanse i Agder

Nominasjoner sendes til Norsk Kulturarv på eget skjema innen 1 mai.  
Postboks 26, 2684 VÅGÅ - post@kulturarv.no  

Har du aktuelle kandidater? Tips oss! Send en epost til post@smabrukarlaget.no.

/share/mime/48/msword.png Nominasjonsskjema Den nasjonale kulturlandsprisen 2022
(den-nasjonale-kulturlandskapsprisen-2022-nominasjon.doc, 100kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as