Oppdatering om REKO

Det går no diskusjonar om ein bør knyte REKO-ringar opp til andre plattformer enn Facebook som salskanal. Dette vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag fråråde inntil vidare.

Skal ein halde seg til REKO-prinsippet om at det er direktekontakt mellom produsent og forbrukar, og at produsenten skal ha 100 % av fortenesta, bør ein unngå å knyte ringar opp til aktørar i marknaden som vil gå inn og vere ein del av REKO-systemet. Dette vil ikkje bli gratisløysingar.

I desse dagar sender Norsk Bonde- og Småbrukarlag ein søknad om eit nytt treårig prosjekt for å vidareføre arbeidet med REKO. Får ein midlar til dette prosjektet, vil ein del av prosjektet vere å vurdere om det er hensiktsmessig å opne opp for fleire plattformer og konsekvensene av det. Inntil vidare vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag fråråde enkeltringar å inngå avtaler med aktørar i marknaden.

REKO-ringane er enkle salskanalar for matvarer og direkte biprodukt frå eigen produksjon. Lokalt produsert mat blir lettare tilgjengeleg for kundar, og produsenten kan selje vara si på ein effektiv måte utan mellomledd. Produsenten får 100% av det vara kostar. Ringane brukar Facebook til å annonsere varene sine.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hatt to prosjekt i tilknyting til REKO. Først "Matnyttig" der Rebekka Bond var med og starta opp REKO-ringar i heile landet. No er vi i siste fase på prosjektet «REKO - nye veier til kunden», der Siv Elin Krutvik er ansatt. Ho har akkurat utarbeidd ei REKO-handbok. Handboka finn du her.

Kontakt:

Irene Dalland, varamedlem til styret              950 49 131

Eli Berge Ness, politisk nestleiar                     958 66 050


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as