Oppstart studieaktivitet torsdag 14. jan. kl 19-21

Startskuddet for studieaktiviteten blir via digitalt møte 14. januar kl 19. Møtet er beregnet å vare i 2 timer. Leder Kjersti Hoff innleder om prioriteringer i studieheftet. Ny generalsekretær Anders Nordstad blir presentert og vil snakke om organisasjonsjobbing. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen orienterer om Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode via et opptak. Til slutt blir det gode muligheter til kommentarer og spørsmål til Hoff og Nordstad.

KLIKK HER FOR Å BLI MED PÅ TEAMS-MØTET:

Registrer studieringen ved å klikke deg inn her:

Les nærmere om opplegget for de enkelte studiekvelder her:

Program:

 • Åpning v/ Vilde Haarsaker: Kort om programmet, jordbruksforhandlingene og valgåret
 • Nils Kristen Sandtrøen:  Ap sin jordbrukspolitikk/valgprogram og ambisjoner for ny regjering.10-15 minutter opptak
 • Anders Nordstad presentasjon: I tillegg organisasjon, studiearbeid, viktighet av innspill og gangen videre i forhandlingene.
 • Kjersti Hoff: kort gjennomgang av studiemateriellet og hva som bør prioriteres.

Pause

 • 1 time til debatt og spørsmål. Anders Nordstad og Kjersti Hoff kommenterer og svarer

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as