Oppsving for REKO under korona

Mange REKO-ringer som nå har startet opp etter en kort koronapause, forteller om formidabel omsetningsøkning på utleveringene.

Finn din nærmeste REKO-ring ved å trykke her:

Med trygge smitteverntiltak og rutiner har nå nær alle ringene startet opp igjen med utleveringer. Mange ringer forteller om betydelig hopp i tilstrømmingen av både nye kunder som ønsker å handle mat rett fra bonden, og nye produsenter som ikke tidligere har solgt matvarer gjennom REKO.

Firedobling i Valdres:
- Det synes som om korona har bidratt til en ytterligere bevisstgjøring omkring råvarenes opprinnelse og kvalitet på matvarer hos publikum, sier Siv-Elin Krutvik, prosjektleder for REKO i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Hun viser blant annet til den forholdsvis nye REKO-ringen i Valdres, som ifølge lokalavisen fikk en firedobling av aktiviteten til utleveringen til påskehelgen.
Fra oppstarten for vel to år siden har REKO vært en trygg salgskanal for mange småskala primærprodusenter. For en hel del produsenter er REKO-ringen den viktigste kanalen for omsetning av egenproduserte varer.

Seks nye REKO-ringer etter påske
Det er nå mer enn 90 aktive ringer i Norge. Likefullt skjer det en knoppskyting av nye REKO-ringer. Hele seks nye ringer så dagens lys første uken etter påske.
- Av disse er det ekstra stas at det nå kommer til flere ringer i våre nordligste fylker. Blant annet etableres det nå REKO-ring i Vesterålen og Tana, sier Krutvik.
Det er tett samarbeid mellom lokale krefter og prosjektleder hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag som bidrar med rådgiving i oppstartsfasen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider også med en egen håndbok om REKO. Håndboka vil være en praktisk veileder i hvordan man starter opp og driver en REKO-ring. Den vil foreligge på tidligsommeren.

Les mer om REKO her: https://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/matnyttig/lokalmatringer/reko-ringer-mat/


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as