På plass som ny assisterende generalsekretær over nett

Vilde Haarsaker hadde mandag 6. april sin første dag som ny assisterende generalsekretær. Hun tar over etter John Petter Løvstad. Vilde er glad for å komme i gang med arbeidet, selv om koronakrisa gjør at det blir en helt annen start enn planlagt.

-Planen var jo å hoppe rett inn i arbeidet med forberedelsene til jordbruksforhandlingene, men slik ble det ikke, forteller Vilde. Hun er glad for at hennes forgjenger John Petter Løvstad vil ha en rådgivende rolle i en overgangsperiode.
- I dag har han gått over i stillingen som selvtitulert «øyrekviskrar», forteller Vilde.

Nye oppgaver i krisetid
Nå blir det ikke vanlige forhandlinger, men trolig en sterkt nedskalert variant. Samtidig påvirkes jordbruket av koronakrisen, og dermed blir det en rekke andre hastesaker Vilde og resten av sekretariatet og styret må håndtere.
-I dag har vi blant annet diskutert innspill til regjeringens tredje krisepakke, der Norsk Bonde- og Småbrukarlag er spesielt opptatt av at bønder som mister inntekt fra tilleggsnæringer må ivaretas, sier hun.
Nå handler det om å få på plass krisetiltak for de deler av jordbruket som rammes negativt, men samtidig tenke langsiktig.
-Selv om det er en litt kaotisk tid å starte i denne jobben og framtiden er mer uforutsigbar enn den noen gang har vært i min levetid, er det jo samtidig ekstra spennende. Koronakrisa viser hvor viktig det er med beredskap, jordbruk på norske ressurser og passe store enheter over hele landet – både når det gjelder gårdsbruk og næringsmiddelindustri, sier hun, som håper at samfunnet greier å lære av disse erfaringene når ting roer seg ned.
- Vi trenger et ordentlig løft for norsk produksjon og beredskap.

Mange ansvarsområder
Selv om jordbruksforhandlingene ikke går som normalt i år, er det andre saker som går som planlagt. Haarsaker skal blant annet i gang med å skrive høringsinnspill til Klimakur2030, og hun skal jobbe med utadrettet kommunikasjon og mediekontakt. I stillingen inngår også faglig og politisk rådgiving, arbeid med jordbruksforhandlinger og ansvar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt landsmøte. Med sivilingeniørutdanning fra NTNU og erfaring fra både Miljødirektoratet og AgriAnalyse, er hun godt rustet til oppgavene.
For tiden foregår alt av møter over nett, og ingen samles til fysiske møter.
- Jeg gleder meg veldig til at vi kan samles på kontoret i Akersgata til en normal arbeidshverdag!

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as