På solidaritetsbrigade i eget land

Koronakrisa gjorde at norske solidaritetsbrigadister måtte avbryte vårens opphold i Latin-Amerika. Isteden ble det opphold på norske gårder, i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tonje (24) og Alva (21) er overrasket over likhetene mellom Norge og Colombia.

Hvert år sender Latinamerikagruppene i Norge (LAG) to solidaritetsbrigader til Latin-Amerika og mottar fire aktivister i Norge. Samtidig er aktivister fra Guatemala, Colombia og Brasil på utveksling hos hverandre. Formålet er å lære og lære bort, og stå solidarisk sammen i arbeidet for selvstyre, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter. Utvekslingene finansieres av Norec (tidligere Fredskorpset).
 
Alva Thingnes (21) og Tonje Fjågesund (24) var med i den norske brigaden som reiste til Colombia i vinter.
- I Colombia ble vi bedre kjent med grasrotbevegelsers politiske arbeid for småbønders rettigheter. Vi bodde og arbeidet også i to uker på landsbygda sør i Colombia, og fikk en større forståelse av livet som småbruker der, forteller de.
 
Fra Colombia til Lofoten
De skulle opprinnelig være i Colombia i nærmere et halvt år men måtte returnere til Norge grunnet koronapandemien. I mars satt ti hjemvendte brigadister i karantene mens nyhetsbildet var preget av mangelen på arbeidskraft i våronna på norske gårdsbruk.

- Etter erfaringene våre på landsbygda i Colombia føltes det som en riktig fortsettelse av prosjektet å gi en solidarisk håndsrekning til småbrukere i Norge. LAG kontaktet Norsk Bonde- og Småbrukarlag og snart var vi og de andre norske brigadistene utplassert på fire gårdsbruk rundt om i landet; Sander Nordstuen gård i Eidsvoll, Høgholen gård i Løten, Smedsland gård i Lyngdal og Lofoten Gårdsysteri.
 
Alva og Tonje tilbrakte mai måned hos Marielle de Roos og hennes familie på Lofoten Gårdsysteri. I løpet av de fire ukene fikk de ta del i den daglige drifta av en økologisk geitegård med ysteri og skolehage, for å få et innblikk i hverdagen til en familie som lever i direkte tilknytning til jord, vær og dyr.

- Vi stilte med lite gårdserfaring, men stor lærevilje og ble tatt imot med åpne armer. Formålet vårt var å få en bedre forståelse for mulighetene og utfordringene i dagens norske jordbruk ved å ta del i arbeidet og livet på gården. Samtidig hadde vi et ønske om å kunne være til nytte og bidra i våronna og dele de erfaringene vi hadde fått fra solidaritetsarbeid, jordbruk og jordkonflikt i Colombia.
 
Overrasket over likhetene
Rundt kjøkkenbordet på Saupstad ble det mange gode, lærerike og lattermilde samtaler.

- Vi står igjen med en stor respekt for det arbeidet norske bønder gjør, en forsterket entusiasme for vern av norsk jordbruk og kanskje et lite ønske om å drive jord selv en dag. Vi har fått treffe mennesker og tilegnet oss kunnskap og erfaringer vi ikke vil glemme.
 
Alva og Tonje forteller videre at de er overrasket over hvor mange felles utfordringer småbrukere i Norge og Colombia har.
 
- Globalisering, vekst og frihandel har festet seg som et paradigme i globalt omfang, men utspiller seg på lokalt nivå og legger en stor byrde på den enkelte småbruker. Det har blitt enda tydeligere for oss hvor viktig det er å jobbe for en politikk som støtter småskala jordbruk, ivaretar småbrukeres lønn og arbeidsvilkår og i det store og hele legger til rette for en trygg og bærekraftig matproduksjon basert på lokale ressurser.

Småbruk som løsning
Samtidig som mange norske bønder sliter med en vedvarende vinter, strir bøndene sør i bolivar-regionen i Colombia med en forlenget sommer som har utviklet seg til en tørkekrise, ikke helt ulik den som traff Norge i 2018. Alva og Tonje møtte colombianske bønder som kjente på en fortvilelse de mener er gjenkjennelig for jordbrukere verden over.

- Avlingssvikt på grunn av vannmangel forekommer stadig oftere og er en del av en tendens med mer ekstremvær og økende uforutsigbarhet i værmønstre. Verdens småbrukerne deler ikke bare problemer, men kan også, i fellesskap, være en viktig del av løsningen på noen av nåtidens største utfordringer; klimakrisen og matsikkerhet. Latin-Amerika i sin helhet er en stor inspirasjon når det kommer til sosial organisering av sivilsamfunnet og kollektivistisk tankegang.
 
En annen viktig erfaring de tok med seg fra småbrukerbevegelsen på den andre siden av Atlanterhavet, er deres forståelse for territorium og anerkjennelsen av hvor viktig jorda er.

- Ikke bare i dens fysiske forstand som naturressurs, grunnlag for matproduksjon, landskap og habitat, men også dens kulturelle verdi for landets innbyggere. Det gjelder både de som lever direkte av jorda, men også alle dem som kjøper og spiser avlingene, for deres kosthold, helse og matsikkerhet, for dem som ferdes i distriktene og som viderefører tradisjoner, kunnskap og kultur som har sitt opphav i jordbruket - med andre ord er jorda viktig for hele landets befolkning. I Colombia er også jorda utvilsomt en kilde til krig og konflikt og er nødt til å være en del av prosessen for å bygge fred i landet, forteller de.

Fra politiske idealer til akutt samfunnsproblem
Slagordet for brigadeprosjektet er ”solidaritet i praksis”. Solidaritet viser til det å ha en felles interesse av å skape en forandring i verden, uavhengig av landegrenser.

- Under koronakrisen ble vi minnet på viktigheten av matsuverenitet og verdien av å verne om norsk jordbruk. Det vi tidligere gjerne bare har betraktet som politiske idealer er i ferd med å utvikle seg til et akutt samfunnsproblem, forteller Alva og Tonje.
 
Etter opphold på norske gårder, samlet brigaden seg på Flagstad Gård i Hamar. Der var det tid for å utveksle opplevelser, erfaringer og tanker og legger en plan for videre arbeid.

- Sammen kunne vi trekke de store linjene mellom hva vi har erfart på gårder i Colombia og i Norge. Disse opplevelsene, sammen med korona-krisen har åpnet øynene våre for viktigheten av matsuverenitet. Vi har sett hvordan landbruket i begge land utsettes for globale markedskrefter som tvinger småbønder verden over til å effektivisere drifta og stadig produsere større kvantum med lite hensyn til jordhelse, biologisk mangfold og bærekraftig produksjon på lokale ressurser, forteller Alva og Tonje.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as