Kjersti Hoff, Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch under tilleggsforhandlingene høsten 2021. Foto: Nora May Engeseth

Pressekonferanse: Jordbrukets krav 2022

Onsdag 27. april starter årets jordbruksoppgjør. Kl.11 presenterer jordbruket sitt krav i årets forhandlinger.

Tid: Onsdag 27. april kl.11.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9
Pressekonferansen kan følges på LMD sine nettsider her.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag forhandler om inntektsmuligheter og rammevilkår i jordbruket for 2023. Onsdag leverer faglaga felles krav til Landbruks- og matdepartementet. Jordbruket leverer sitt krav til staten kl.10. Kravet offentliggjøres kl.11. 

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og leder for jordbrukets forhandlingsutvalg og for Norges Bondelag, Bjørn Gimming, presenterer kravet. Statens forhandlingsleder Viil Søyland vil være tilgjengelig for kommentar.

 

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as