Pressekonferanse: Statens tilbud

Torsdag 5. mai kl. 12.00 presenterer staten sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Tid: Torsdag 5. mai kl.12.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9
Følg pressekonferansen her.

Torsdag 5. mai kl.12.00 offentliggjøres statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Staten presenterer sitt tilbud for jordbrukets forhandlingsutvalg kl.11.00.

- Vi har høye forventninger til statens tilbud. Regjeringa må innfri sine løfter til jordbruket, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Årets jordbruksoppgjør er avgjørende for næringen. Jordbruket og staten forhandler om rammevilkår og inntektsmuligheter i jordbruket for 2023, kostnadskompensasjon for 2022 og en start på tetting av inntektsgapet. Regjeringa har i Hurdalsplattformen og budsjettforliket med SV for 2023 forpliktet seg til å legge frem en forpliktende og tidfestet plan for tetting av inntektsgapet i 2022. NBS krever at gapet tettes i løpet av Stortingsperioden.

Jordbruket la fram sitt krav onsdag 27. april. Kravet hadde en ramme på 11,5 milliarder kroner for kostnadskompensasjon i 2022 og 2023, kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper og en start på tetting av inntektsgapet på 100.000 kr pr. årsverk. Les hele kravet her.

- Kravet i år er historisk høyt, men det er helt nødvendig. Det er krise i jordbruket. Galopperende kostnader og en vedvarende dårlig lønnsomhet over tid gjør at mange bønder nå er i ferd med å gi opp. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært klare på at vi i år skal kreve etter behov, og det gjør vi nå, sa Hoff da jordbruket leverte sitt krav.

Forhandlingene mellom staten og jordbruket skal være avsluttet innen 16. mai. Jordbruksavtalen vedtas i Stortinget i juni.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as