Kjersti Hoff med jordbrukets felles krav. Faglagenes primærkrav er utgangspunkt for det felles kravet. Foto: Nora May Engeseth

Primærkrav jordbruksoppgjøret 2021

Norsk Bonde- og Småbrukarlags primærkrav i årets jordbruksoppgjør er nå offentlig.

Jordbruksforhandlingene gjennomføres hvert år mellom staten (ved LMD) og jordbruket (ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag). Dette forutsetter at de to faglagene blir enige om et felles krav. Denne prosessen gjennomføres i to deler:

 

Del 1: Først føres det forhandlinger mellom faglagene om hvilken økonomiske ramme som skal legges til grunn for jordbrukets felles krav.

Del 2: Deretter utarbeider hvert av faglagene sitt primærkrav med ulik bruk av virkemidler innenfor den samme økonomiske rammen, før partene igjen møtes til forhandlinger med sikte på å komme fram til et felles krav for norsk jordbruk.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag offentliggjør sitt primærkrav i etterkant av forhandlingene.

 

Her kan du lese primærkravet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as