Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge

I april meldte Veterinærinstituttet om det første tilfellet av CWD i Norge. Det var samtidig første gang i verden sjukdommen ble påvist på reinsdyr. Siden er sjukdommen påvist hos to elger. CWD er en smittsom prionsjukdom som rammer hjortedyr, og det er den mest smittsomme varianten av prionsjukdommer vi kjenner. Prionsjukdommer forårsakes av infeksiøse proteiner som opphopes i sentralnervesystemet.

/share/mime/48/pdf.png Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge
(saltsteiner-oker-risikoen-for-spredning-av-cwd-mellom-hjortedyr.pdf, 7kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as