Program for markeringen i Oslo 23. mai

Kl 10.00 - 11.30: Samling i Landbrukskvartalet, Schweigaardsgt 34, Oslo
Kl. 11.30: Appeller og underholdning i bakgården

Kl. 12.45: Oppstilling av toget, avmarsj til Stortinget

Kl. 13.45: Ankomst Stortinget

Kl. 14.00 – 15.00: Program Eidsvolls plass

Programleder: Aasmund Nordstoga og musikk ved SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Frode Alnæs.

Appeller ved:
•Bonde Tone Rubach, Grytøy Bondelag, Troms
•Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
•Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
•Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite
•Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kl 10.00 - 11.30: Samling i Landbrukskvartalet, Schweigaardsgt 34, Oslo
•Matpakker til alle i tillegg til salg av håndmat fra Bondens Marked og foodtrucken "Anne på landet"

Kl. 11.30: Appeller og underholdning i bakgården

Programleder: Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag og musikk ved Ni Liv og Valkyrien Allstars.

Appeller ved:
•Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder, Norges Bygdeungdomslag
•Silje Lundberg, leder, Naturvernforbundet
•Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag
•Terje Årseth, humorist, rosablogger og bonde fra Nærøy
•Jan Egil Pedersen, leder i NNN, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
•Brita Skallerud, 2. nestleder Norges Bondelag

Kl. 12.45: Oppstilling av toget, avmarsj til Stortinget

Kl. 13.45: Ankomst Stortinget

Kl. 14.00 – 15.00: Program Eidsvolls plass

Programleder: Aasmund Nordstoga og musikk ved SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Frode Alnæs.

Appeller ved:
•Bonde Tone Rubach, Grytøy Bondelag, Troms
•Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
•Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
•Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite
•Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

/share/mime/48/pdf.png Program for markeringen i Oslo 23. mai
(program-23.5.-rekkefolge-togetpdf.pdf, 64kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as