Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør ble presentert 4.mai under en pressekonferanse. Fra venstre: Lars Petter Bartnes (leder Norges Bondelag), Viil Søyland (statens forhandlingsleder) og Kjersti Hoff (leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag) Foto: Nora May Engeseth

Prop. om jordbruksoppgjøret 2021 til Stortinget

21.mai ble proposisjon om jordbruksoppgjøret 2021 m.m lagt fram for Stortinget. Proposisjonen er på høring i næringskomiteen tirsdag 1.juni.

Tirsdag 4. mai presenterte staten sitt tilbud til jordbruket. Proposisjonen som 21. mai ble lagt fram for Stortinget er basert på dette tilbudet. Det er dermed anslått at bøndene i årets oppgjør vil få en ramme på 962 millioner kroner. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag brøt forhandlingene med staten 6. mai. Les mer om bakgrunn for bruddet her

Prop. 200 S (2020-2021) om årets jordbruksoppgjør kan leses her

Samtidig presenterte regjeringa sin nye jordvernstrategi. Jordvernstrategien ligger som vedlegg 4 i proposisjonen og kan leses her

Proposisjonen er på høring i næringskomiteen tirsdag 1.juni kl.10.15. Les mer her. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as