Regionalt miljøtilskudd - frist i 9 fylker

Frist: 20.08.15
Den 20. august er det søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i disse fylkene:

Oppland / Aust-Agder / Vest-Agder / Rogaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag / Nord-Trøndelag / Nordland

Husk at tiltakene saksbehandler godkjente i 2013 eller 2014 kan hentes inn og endres i kartet i den elektroniske søknaden. Dette gjelder også dersom du leverte søknad på papir i 2013 eller 2014.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as