Foto: Karl-Sverre Holdal

-Regjeringa må reforhandle handelsavtalen med EU etter Brexit

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at Stortinget sikrer flertall for representantforslaget fra Senterpartiet om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU.

EU har betydelige kvoter for tollfri eksport av landbruksvarer til Norge, og importen er stadig økende. Dette inkluderer meierivarer, kjøttvarer, grønnsaker, kraftfôrråvarer, blomster, planter og frø m.m. Når Storbritannia går ut av EU ved nyttår vil grunnlaget for fastsatte kvoter for eksport frå EU til Norge endres og svekkes. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har likevel uttrykt at regjeringen ikke har til hensikt å kreve reforhandling av avtaler med EU om handel med landbruksvarer, da dette kan føre til krav om reduksjon av norske kvoter for eksport av sjømat til EU.

Representanter fra Senterpartiet framsatte før helga et forslag om at Stortinget skal be regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit. Dette må gjøres i henhold til den reduksjonen av eksportgrunnlaget som Storbritannia utgjør.

- Her tar Senterpartiet tak i viktige utfordringer for norsk jordbruk, og gjennom dette prøver de å ta grep for å kunne oppfylle Stortingets mål om matproduksjon på norske ressurser, jordbruk i hele landet og økt sjølforsyningsgrad, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Forslagsstillerne viser også til at utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en felles uttalelse fra EØS-rådet 25. mai 2020 oppfordrer partene til å fortsette dialogen om videre liberalisering av handelen med landbruksprodukter basert på artikkel 19 i EØS-avtalen og protokoll 3 til EØS-avtalen. På bakgrunn av dette ber forslagsstillerne Stortinget om å vedta at regjeringen må avvise nye forhandlinger som tar sikte på videre liberalisering av handelen med landbruksprodukter etter artikkel 19 eller andre bestemmelser i EØS-avtalen.

- Får disse to forslagene til vedtak flertall i Stortinget, vil det være et viktig gjennombrudd for norsk jordbrukspolitikk, og økt sjølforsyning og beredskap. Dette er konkrete løsninger på en viktig utfordring for norsk jordbruk og framtidig matproduksjon her i landet, sier Hoff.

 

Representantforslaget ble framsatt i Stortinget 26.11. Datoer for behandling er ikke klare enda.

Forslagene til vedtak lyder:

1. Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit.
2. Stortinget ber regjeringen avvise nye forhandlinger som tar sikte på videre liberalisering av handelen med landbruksprodukter etter artikkel 19 eller andre bestemmelser i EØS-avtalen.

Les hele representantforslaget her
Følg saken videre her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as