Regjeringen snur - Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning til norske pelsdyrbønder

Det er bra at departementet nå har snudd og at pelsdyrbøndene nå kan få en rettferdig erstatning for det overgrepet regjeringen har påført dem, sier Kjersti Hoff, leder i NBS.

Regjeringen har snudd helt rundt i saken om erstatning til norske pelsdyrbønder og foreslår nå at avviklingen skal behandles som ekspropriasjon.

I januar er det tre år siden forhandlingene på Jeløya, som førte til nedleggelse av den norske pelsdyrnæringen. I årene som har gått har de 200 norske familiene som rammes levd i usikkerhet og uvisshet, uten mulighet til å planlegge for fremtiden.
I februar satte Stortinget foten ned og vedtok at bøndene skulle holdes skadesløse.

I brev fra Landbruks- og matdepartementet 21.10.2020 til Næringskomiteen heter det.
«Forslaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven, og med mulighet for rettslig skjønn etter de regler som gjelder i ekspropriasjonssaker».

For mer info:
Leder Kjersti Hoff 971 20 960
Generalsekretær Olaf Godli 975 46 142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as