REKO-ringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag får mange henvendelser om drift av REKO-ringer.
Det er svært viktig å følge sentrale og kommunale retningslinjer. Disse retningslinjene ligger tilgjengelig på hjemmesidene til flere offentlige institusjoner som Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Mattilsynet , Veterinærinstituttet og kommunens hjemmeside.

Det er den enkelte REKO-ring sitt ansvar å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder i sitt område.
Noen råd til produsent før en setter i gang annonsering på Reko-ringen.
*Vurdere bilen – har bilen blitt brukt til transport av familiemedlemmer eller andre som har
vært syke siste 14 dager
*Transportmiddelet/ bilen skal være rengjort før pakking og innlesing av varer skjer
* Vurdere emballasje – hvor har emballasjen vært lagret, og sammen med hva
* Kun ubrukt ny emballasje brukes
* Alle varer skal være pakket inn i plast
* Hver enkelt kundebestilling skal være ferdigpakket før avreise og merket med navn
* Bruk smittevern – hansker og/eller munnbind
* Antiback brukes
* Kun vipps – kunden betaler før han ankommer stedet for utlevering


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as