REKO-seminar

Digitalt Reko-møte tirsdag 15. desember kl 12

 • Håndbok for Reko, oppstart, drift, slakt i småskala, markedshager og fokus på egen verdiskaping.

Koble deg til møtet her:

Program for REKO-seminaret:

Kl. 12.00. Velkommen til REKO-seminaret, ved Siv-Elin Krutvik, NBS
Kl. 12.03. Presentasjon av Håndbok for REKO-ringen, ved Siv-Elin Krutvik, NBS
Kl. 12.25. Erfaringer I: Å starte opp en REKO-ring, ved Kim Nysæther, REKO-ringen Vesterålen.
Kl. 12.45. Erfaringer II: Å drive og drifte en REKO-ring, ved Heidi Midtflå, REKO-ringen Vestfold.
Kl. 13.05. Haugaunet Gård – småskalaslakter for kanin og fjørfe, ved Lars Bjarte Myren.
Kl. 13.25. Mogelegheiter i Fjellandbruket med markedshagar, ved Marit T. Nerol, Haug Gård.
Kl. 13.45. Avslutning – med fokus på å stå i egen verdiskapingsprosess, Siv-Elin Krutvik, NBS

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as