Respektløst av Elvestuen

Klima og Miljødepartementet (KLD) svar på lisensfelling for ulv innenfor ulvesonen har latt vente på seg. KLD kom med beskjeden, 31.desember, i siste liten før jakta kunne begynne 1.januar. Kun en av tre fellingstillatelser gis.

Rovviltpolitikken i Norge er betent og det er sterke meningsutvekslinger. Et enstemmig Storting fikk til et rovviltforlik i 2011. Dette er det vi styrer etter i dag, en todelt målsetting med mange kontroverser. Nettopp derfor er det enda viktigere at partene behandler hverandre med respekt og åpenhet og følger dette forliket. Jeg forventer at Elvestuen føler et ekstra ansvar for det, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Stortinget bestilte i rovviltforliket av 2011, mer og ikke mindre regional og folkevalgt rovviltforvaltning.
Elvestuen gjør sitt beste for å skrote rovviltnemndenes myndighet og vedtak, sier Hoff.

Ekstra ille er dette da KLD skyver sitt svar til siste mulighet før lisensjakta skal begynne. Stortinget må få på plass tidsfrister for når KLD skal avslutte klagebehandling og annen rovviltforvaltning. Når trenering blir en ordinær del av KLDs arbeidsmåte, da må Stortinget ta ansvar og sette departementet "under administrasjon", sier Hoff.

KLD sin ulveforvaltning er ved flere anledninger i strid med Stortingets bestandsmål, slik også med konsekvensene av fjorårets overprøving av nemndenes kvotevedtak innafor ulvesona. På denne måten bygges det opp en ulvebestand i Norge som er mye større enn Stortingets mål. Det er uærlig av KLD å lene seg på angivelige forpliktelser ihht Bernkonvensjonen. Det fantes ikke yngling av ulv i Sverige før i 1983  og første yngling i Norge var i 1997.Derfor er det uråd å vise til Bernkonvensjonen for en reintrodusert art hvor myndighetene heller ikke har konsekvensutreda reetableringa og at det også hersker tvil om det genetiske opphavet, sier Hoff.

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Ståle Støen 95757525

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as