Risikoavlastning for grøntprodusenter fastsatt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har blitt enige med staten om risikoavlastning for grøntprodusenter for vekstsesongen 2020.

Formålet er å redusere risikoen for produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner, slik at de setter i gang med planlagt produksjon. Ordningen skal sikre produsentene kompensasjon dersom de går med store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen eller dersom arbeiderne som er på plass ikke kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner. Ordningen gjelder dyrking av grønnsaker, frukt, bær og potet, inkludert veksthusproduksjon.

-          For oss har det vært viktig å få til en risikoavlastningsordning slik at vi sikrer nok norsk matproduksjon i år. Ordningen gir bonden noe støtte dersom det ikke blir mulig å få tak i nok arbeidskraft utover i sesongen og i innhøstinga. Det var det beste vi kunne få til i denne situasjonen, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Samtidig stiller Hoff spørsmål om dette oppfyller forsikringene som landbruksministeren tidligere har gitt til grøntprodusentene.

-          Bollestad har tidligere sagt at det bare er å så og plante nå, arbeidskraft skal vi sikre til høsten. Jeg er faktisk litt usikker på om ordningen vi nå er enig om, gir den nødvendige risikoavlastningen, sier Hoff.

Den midlertidige ordningen er utarbeidet under forskrift erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (avlingsskadeerstatning). Taket for utbetaling per vekstgruppe økes fra 750 000 kroner til 2 millioner kroner. Egenrisikoandelen per vekstgruppe på 30 prosent videreføres.

Det har samtidig vært forhandlet om tilskudd til veterinærreiser. I tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstra kostnader på grunn av koronaepidemien, kan det gis et tilskudd på opptil 15 000 kroner per tur.

/share/mime/48/pdf.png Protokoll grønt og veterinær
(protokoll-gront-og-veterinar-20.4.20-endelig.pdf, 35kB)


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as