INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag henvendt seg til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. I brevet heter det:

Det vises til flere oppslag i Nationen, VG og NRK, desember 2019 om død ulvetispe funnet i Åsnes-Finnskogen, Hedmark  mai 2019.  I oppslag med  Klima – og miljøminister Ola Elvestuen hevdes det at den døde ulven var forgiftet og at dette er dødsårsaken.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag  har ved flere anledninger påpekt åpenhet, tillitt, respekt og fakta som basis for all forvaltning.  Norsk Bonde- og Småbrukarlag representerer  beitenæringa og vi ber på denne bakgrunn om å få innsyn i obduksjonsrapporten til den døde ulven fra Åsnes-Finnskogen.

For mer info:

Kjersti Hoff                97120960

John Petter Løvstad    45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as