Årets beitekommunepris for 2018

Utdelt til Meråker kommune, v/ ordfører Kari Anita Furunes i forbindelse med fylkesledermøte 20. mars

Dette er en ganske ny pris! Dette er den andre kommunen som får den. NBS vil med dette sette fokus på de kommunene som tar en aktiv rolle i arbeidet rundt verdien og bruk av utmarksbeite og de utfordringer det har, spesielt i forhold til rovviltplager.

Vår erfaring er at når både politisk ledelse og administrasjonen i en kommune er på når det gjelder beitebruk da blir det resultater, Slik er det i Nord Fron, som fikk prisen i 2017 og slik er det i Meråker som får prisen nå for 2018.

Beitebrukerne i Meråker har vært hardt rammet av spesielt bjørn de seinere åra.

• Meråker Kommunen har ny beiteplan, med kontinuerlig oppfølginging
• Kommunen stiller opp og skriver skadefellingstillatelse, samt eventuelt anker hvis det skulle bli avslag
• Kommunen organiserer skadefellingslag på en god måte

• Ordføreren er helse utdanna og skjønner seg på psykisk helse hos beitebrukere som opplever rovviltangrep

• Og ikke minst viktig, kommunen har en ordfører som veldig tydelig erkjenner at å sikre beitenæringa det makter ikke en og en kommune, det må det breie allianser til for å greie. Ordføreren står i spissen for oppfølginga av ordføreropprøret og har en sentral rolle i konsultasjonen overfor KLD, i spann med USS. Det skjer et banebrytende arbeid for å få på plass raskere skadefelling ved bla.a. forskrift for skadefellingslag.

Det er ingen tvil om at Meråker kommune og arbeidet som Kari Anita Furunes står i spissen for fortjener denne prisen!
Vi heier på dere og det viktige utrettelige arbeidet dere gjør for de som står midt oppi situasjonen og for å bedre forståelse og bygge allianser for en endring.

Gratulerer!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as