Rovviltmøte med Dale og Helgesen – åpner for Plotthund

I forbindelse med ulveangrepene i Hurdal, Hadeland og Toten ba Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et hastemøte med ministrene Dale og Helgesen. Møtet ble gjennomført fredag 23. Juni.

Statsrådene lovet at rutiner skulle forbedres og de opplyste at det nå var til vurdering innkjøp av plotthund til SNO, noe som organisasjonene gav positiv tilbakemelding på.  

Fra organisasjonene ble den svært dramatiske situasjonen som beitebrukerne i område er i understreket. Førsteprioritet er å få tatt ut skadegjører, rutine til Mattilsynet omkring "delvis beitenekt" må skjerpes, de økonomiske betingelsene for beitebrukerne må klargjøres både når det gjelder dyr på hjemmebeite og for de som deltar i tilsyn. I Rendalen har de fortsatt en ubetalt regning på 1.3 millioner kroner etter arbeidet i forbindelse med ulveangrepet i 2016, en slik situasjon kan vi ikke ha, var organisasjonenes klare budskap. Behovet for beredskapsplaner både lokalt og sentralt ble understreket og at SNO må stilles til dispensasjon ved angrep. Det ble krevd fellingstillatelse av ulv ved observasjoner og før skade, utenfor ulvesona. Fellingstillatelser blir gitt for et svært kort tidsrom, noe som ble sterkt kritisert. Det ble også krevd at erstatningsoppgjøret for de som har hatt skade skal gjennomføres etter § 7 i erstatningsforskriften. Organisasjonene henstilt til ministrene om å gjennomføre et møte med beitebrukerne i de aktuelle områdene for å klargjøre økonomi, tiltak, beredskap og kommunikasjon.
På møtet trakk organisasjonen også fram brev fra Stor-Elvdal kommune som i april 2016 søkte om fellingstillatelse på bjørn, men som ennå ikke har fått svar på sin anke.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as