Rovviltnemndene og den gordiske knute

De regionale rovviltnemndene har en viktig, men krevende oppgave; å finne ut av Stortingets todelte målsetting med både utmarksutnytting og levedyktige rovviltstammer, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, (NBS). Noen «krusninger» i overflata må være til å leve med, fortsetter Hoff.

Småbrukarlaget vil vise til forslag fra bla. a. Bård Vegar Solhjell, Erna Solberg og Trine Skei Grande i Stortinget våren 2011 med bestilling som ble enstemmig vedtatt i Stortinget: «det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltninga skal styrkes.» En kunne forvente at forslagsstillerne hadde et spesielt eierforhold til rovviltforliket og mente alvor med prosessen og resultatet.
Medlemmer til de regionale rovviltnemndene er foreslått av fylkestingene og sametinget og har solid regional folkevalgt forankring og ryggdekning. NBS mener Stortinget gjorde et klokt valg i 2011 da rovviltnemndene ble tildelt flere oppgaver og at konfliktnivået ville vært langt høyere med alternativ maktkonsentrasjon i embetsverket.
NBS har ingen tru på at noe ansvarlig parti på Stortinget våger å fremme forslag om å fjerne de regionale rovviltnemndene, langt mindre at det skulle eksistere et flertall for å nulle ut demokratiet i rovviltforvaltninga.
Når 206 kommuner/ordførere stiller seg bak kommuneopprøret mot rovviltforvaltninga er ikke det for å svekke rovviltnemndene, snarere tvert i mot, avslutter Hoff.

For mer informasjon:
Kjersti Hoff 971 20 960
Ståle Støen 957 57 525
John Petter Løvstad 450 25 212

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as