Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Vedtaket i KLD innebar en avvising av klagen fra bl.a. WWF om at vedtakene i rovviltregionene 4 og 5 om lisensfelling av i alt 36 ulver, både innenfor og utenfor ulvesonen, var ugyldige. Rovviltnemndenes vedtak ble fattet 26. juni 2017.

- Dagens kjennelse fra Oslo tingrett blir møtt med vantro fra et samlet jordbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette innebærer at lisensfellingen i de to regionene opphører med øyeblikkelig virkning. Konsekvensen av vedtaket gjør det umulig å foreta en helt nødvendig reduksjon av ulvebestanden i disse områdene. Resultatet av vedtaket kan bli en beitesommer i 2018 som blir enda blodigere enn det vi opplevde på Hadeland/Toten og i Hurdal i sommer, sier Furuberg.

- Slik rettssystemet fungerer kan det i verste fall gå inntil et halvt år før hovedsøksmålet kommer opp for retten, sier Furuberg. Da står en ny beitesesong for døren. I mellomtiden har kjennelsen fra i dag gjort det ulovlig å gjennomføre den lisensjakten som to rovviltnemnder har vedtatt og som Klima- og miljødepartementet har stadfestet. Jeg vil på det sterkeste anmode rettsapparatet om å få behandlet søksmålet fra WWF så raskt som mulig, slik at vi kan en avgjørelse i denne saken, sier Furuberg. Jeg frykter dessverre at denne kjennelsen kan bidra til at enda flere vil velge å slutte med beitedyr i områdene utenfor ulvesonen, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as