Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Vedtaket i KLD innebar en avvising av klagen fra bl.a. WWF om at vedtakene i rovviltregionene 4 og 5 om lisensfelling av i alt 36 ulver, både innenfor og utenfor ulvesonen, var ugyldige. Rovviltnemndenes vedtak ble fattet 26. juni 2017.

- Dagens kjennelse fra Oslo tingrett blir møtt med vantro fra et samlet jordbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette innebærer at lisensfellingen i de to regionene opphører med øyeblikkelig virkning. Konsekvensen av vedtaket gjør det umulig å foreta en helt nødvendig reduksjon av ulvebestanden i disse områdene. Resultatet av vedtaket kan bli en beitesommer i 2018 som blir enda blodigere enn det vi opplevde på Hadeland/Toten og i Hurdal i sommer, sier Furuberg.

- Slik rettssystemet fungerer kan det i verste fall gå inntil et halvt år før hovedsøksmålet kommer opp for retten, sier Furuberg. Da står en ny beitesesong for døren. I mellomtiden har kjennelsen fra i dag gjort det ulovlig å gjennomføre den lisensjakten som to rovviltnemnder har vedtatt og som Klima- og miljødepartementet har stadfestet. Jeg vil på det sterkeste anmode rettsapparatet om å få behandlet søksmålet fra WWF så raskt som mulig, slik at vi kan en avgjørelse i denne saken, sier Furuberg. Jeg frykter dessverre at denne kjennelsen kan bidra til at enda flere vil velge å slutte med beitedyr i områdene utenfor ulvesonen, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as