Ulveangrepene må få en slutt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever strakstiltak i forbindelse med ulveangrep i beiteprioritert område i Akershus og Oppland. Ett ti-talls beitedyr er drept og skadet i løpet av de siste dagene.

Tidsbegrensningen på skadefellingen må fjernes inntil skadegjører er felt. NBS krever jakt til skadegjører er avlivet slik at beitedyrene igjen kan være trygge i skogen. Slike ulveangrep er en stor dyrevelferdsmessig utfordring samtidig som det er en stor belastning for dyreeiere. Erfaring viser at det kan utløse store helseplager over tid. NBS kan ikke godta at beitebrukere får sin næring og livsgrunnlag ruinert.

NBS krever at Regjeringen nå tar grep og sikrer velferden for beitedyra og livskvaliteten for de dyreeierne. Nå må Regjeringen handle. NBS kan ikke akseptere at den mest miljøvennlige matproduksjonen utraderes. Rovviltet må forvaltes i tråd med Stortingets vedtak.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Marius Rør Andresen 97084134
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as