Seier for småbrukere på verdensbasis!

Erklæringen om småbrukere sine rettigheter – Peasants rights declaration- ble vedtatt 28 september på menneskerettighetsrådet, FN Human Rights Council (FN HRC),i Geneve: en historisk seier med verdensomfattende støtte.

Genève 28. september 2018 - Med 33 stemmer for, 3 stemmer imot og 11 blanke stemmer, ble erklæringen godkjent av FNs Menneskerettighetsråd.

Menneskerettighetsrådet er FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling. Rådets 47 medlemmer velges for tre år av gangen.

Neste steg vil være presentasjonen og avstemningen i høst på FNs generalforsamling i New York. Her skal alle land få mulighet til å stemme, som ikke var tilfelle i FN HRC.

Denne avstemningen er en stor suksess for alle bonde -og småbruker organisasjoner, beitebrukere, kystfiskere, urfolk og landarbeidere som sammen med La Via Campesina framstilte og forsvarte denne erklæringen i deres land, og på menneskerettighetsrådet.

Tre land fra vår region tok ansvar til å forsvare rettighetene til sårbare landlige samfunn og stemte for erklæringen: Sveits - en langsiktig tilhenger; Ukraina - en forpliktet første gang medlem av menneskerettighetsrådet; og Portugal - et land som gjorde en stor innsats for å moderere posisjonen til EU-landene. Til tross for denne seieren beklager Via Campesina (ECVC) mangelen på engasjement fra EU-land til fordel for erklæringen.


Dette er i kontrast med støtte for erklæringen som allerede er uttrykt av store EU-institusjoner. I juli vedtok Europa-parlamentet en beslutning "som ber EU og sine medlemsstater om å støtte erklæringen om bøndenes og andre personers rettigheter i landdistrikter og å stemme i sin favør på alle nivåer i FNs beslutningsprosesser". FNs spesielle rapportør for rett til mat, Hilal Elver, oppfordret alle FN-land til å stemme for erklæringen. FNs representant sa i sitt offisielle brev at «erklæringen vil være et signifikant tegn på å finne løsninger for å eliminere sult og underernæring samt fattigdom og fremme bærekraft i landbruket og matproduksjon. » En europeisk petisjon samlet flere enn 72 000 signaturer om noen få uker, og mange stemmer ble støttet da avstemningen nærmet seg. Også en petisjon lansert av britiske borgere samlet støtte fra over 5000 personer om 24 timer.

ECVC konstaterer at viljen til medlemmene i FN HRC ikke er i tråd med befolkningens ønsker og behov for mat som er produsert på småskala måte, og som krever at produsentens rettigheter anerkjennes og beskyttes!
ECVC oppfordrer alle europeiske land å vurdere sin holdning til den endelige godkjenningen av erklæringen i FNs generalforsamling i de neste månedene, og å følge eksemplet fra Portugal, Ukraina og Sveits.

TID FOR MOBILISERING!
En tredjedel av verdens befolkning, 1,2 milliarder bønder og deres familier, møter økende brudd på deres rettigheter - i form av utkastelser fra deres land og territorier, ugunstig og / eller urettferdig produksjons- og markedspolitikk, dårlige arbeidsforhold, pågående kriminalisering og drap, blant andre. Dette er en svært forstyrrende og urovekkende situasjon.
Bønder og andre som arbeider i landlige områder er nøkkelen til å oppnå mattrygghet og matsuverenitet, realisere retten til mat, bekjempe klimaendringer, bevare biologisk mangfold og revitalisere rurale områder.
Denne erklæringen vil sette en ny standard for menneskerettigheter. Den vil fremme matsuverenitet og støtter utvikling og implementering av sosioøkonomiske politikk som forbedrer vårt mat- og landbrukssystem. Det vil også bane vei for etableringen av offentlig politikk til fordel for bønder og landarbeidere i land der slike retningslinjer ikke eksisterer. FN-erklæringen vil bli en troverdig referanse for å forbedre eksisterende politikker ytterligere og gi millioner av landlige samfunn og arbeidstakere en internasjonal stemme.
Det er derfor viktig å informere og oppfordre våre myndigheter til å stemme for den endelige teksten til erklæringen ved neste møte i FNs menneskerettighetsråd i september 2018 og under FNs generalforsamling i New York.

NBS tar tak !
Vi har invitert våre allierte i Norge til å bli med å underskrive landsmøte uttalelsen om disse rettigheter. Brevet har blitt send til Landbruks -og Mat departement, Utenriks departement og den norske arbeidsgruppen i Genève. Utviklingsfondet, FIAN Norge, Norges Vel, Biologisk-dynamisk forening og Natur og Ungdom deltok i underskrivings kampanje.
Vi trenger en rettferdig matproduksjon i verden. Produksjon av mat, basert på lokale ressurser, som er mer miljø -og klimavennlig. Mat som er produsert i pakt med naturen rundt oss, med kjærlighet, som er sunt og i vareta dyrehelse I LVCa bruker vi i denne sammenhengen begrepet agroøkologi, FAO har de siste årene kommet på banen at denne måten å produsere på, skal brukes i kampen mot fattigdom.

Matproduksjon handler ikke om profitt, det handler om så mye mer.
Kontaktinformasjon: Marielle Vink de Roos , tlf 95082958


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as