Foto: Leonid Rødsten

Seminar om agroøkologi

Hva er agroøkologi, hvilken betydning kan det få, og hva mener norske organisasjoner om det? More and Better Network i samarbeid med Norges Vel inviterer til seminar om agroøkologi med enkel lunsj med mingling fredag 16. mars kl 10-14. Marielle de Roos, styremedlem i NBS, er en av innlederne.

Betegnelsen agroøkologi er blitt brukt siden 1930-tallet, men det er først de siste årene at det har fått stor oppmerksomhet og blitt brukt av mange organisasjoner, institusjoner og forskningsmiljøer. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, utgir eget nyhetsbrev om agroøkologi, har avholdt regionale seminar i alle verdensdeler, og skal i april avholde sitt andre internasjonale symposiet.

Seminaret 16. mars på Norges Vels senter for grønt entreprenørskap er organisert for å spre informasjon om hva agroøkologi er, høre hva organisasjoner og forskere i Norge mener om det, og stimulere til debatt om det er noe som bør støttes og fremmes eller ikke.

TID: Fredag 16. mars 2018 kl 10-14
STED: Norges Vels senter for grønt entreprenørskap,
Hellerud Gård, Bråteveien 200, 2013 Skjetten
PÅMELDING: Innen 8. mars til: Karsten.Gjefle@norgesvel.no eller aksel@moreandbetter.org Pris: kr 50,- (inkluderer lunsj) betales ved inngang

Program

Kl 10.00 – 10.45: Tre innledere:

Marielle de Roos, Lofoten Gårdsysteri og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Anna Marie Nicolaysen, forsker i agroøkologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aksel Nærstad, internasjonal koordinator for More and Better Network

Kl 10.45 – 11.15: Korte innlegg fra More and Better Networks norske organisasjoner
Kl 11.15 – 12.00: Debatt
Kl 12.00 – 13.00: Lunsj og mingling
Kl 13.00 – 14.00: Debatten fortsetter

For mer informasjon om seminaret, kontakt

Aksel Nærstad aksel@moreandbetter.org tlf 4825 8285
eller
Karsten Gjefle Karsten.Gjefle@norgesvel.no tlf 4104 2275

Slik reiser du kollektivt fra Oslo til Norges Vels senter for grønt entreprenørskap

- Med buss 380 Lillestrøm fra Oslo bussterminal, gateterminal kl 09.07 til Hellerud stoppested kl 09.44. Fra Hellerud bussholdeplass følger du traktorvei med bom opp til gården.

- Med Tog L14 Kongsvinger fra Nationaltheatret kl 8.58 /Oslo S kl 9.04 med ankomst Lillestrøm kl 9.14 og buss 380 Oslo fra Lillestrøm bussterminal kl 09.32 til Hellerud stoppested kl 09.50. Fra Hellerud bussholdeplass krysser du veien og følger traktorvei med bom opp til gården.

More and Better Network

More and Better Network er et internasjonalt nettverk som støtter matproduksjon, jordbruk og landdistriktsutvikling for å utrydde sult og fattigdom. Følgende norske organisasjoner er medlem i nettverket: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Caritas, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire.

Her finner du informasjon om agroøkologi:
- FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har et nyhetsbrev og egne nettsider om agroøkologi
- FAOs andre internasjonale symposium om agroøkologi arrangeres 3-5 april 2017 med tittelen Scaling Up agroecology to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)
- Uttalelse og annet materiale fra Nyéléni Conference on agroecology i 2015, arrangert av La Via Campesina med flere
- Oversikt over og lenker til en del litteratur om agroøkologi
- En kort film om et pilotprosjekt for agroøkologi i Mosambik (7 minutter), finansiert av More and Better Network


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as