Under landsmøtet 31.10.20 ble Olaf Godli takket for sin mangeårige innsats som generalsekretær av styreleder Kjersti Hoff. Foto: Vilde Haarsaker

Slutter etter 17 år som generalsekretær

Ved nyttår overlater generalsekretær Olaf Godli stafettpinnen til Anders Nordstad. Vi vil rette en stor takk til en dyktig, arbeidsom generalsekretær som det har vært et privilegium å få samarbeide med.

Denne uka har Olaf Godli sine siste ordinære arbeidsdager før han slutter i stillingen som generalsekretær 31. desember. Da har han vært ansatt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 22 år, først som rådgiver og deretter som generalsekretær i 17 år. Før dette arbeidet han i 17 år i Budsjettnemnda for jordbruket. 

Olaf Godli er en svært respektert mann i landbruket og tilgrensende fagmiljøer med sin faglige kunnskap, presise hukommelse og voldsomme arbeidskapasitet. Skal en sjekke faktaopplysninger eller finne tall, har det bare vært å spørre Olaf – eller så vet han nøyaktig hvor en finner det. Et «oppslagsverk» av en rådgiver som har gitt stor trygghet for styreleder å ha ved sin side i jordbruksforhandlingene.

Olaf har lagt ned en utrolig innsats for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hvor mange ekstra arbeidstimer det er snakk om er det nok uråd å finne ut av. En ting er i alle fall sikkert, ikke alle ligger innenfor det folk regner som vanlig arbeidstid og ordinær arbeidsinnsats. Her er både kvelder og helger, i tillegg til tida han har vært på kontoret.

Olaf har ofte tatt den viktige rollen som «festbrems» og stilt kritiske spørsmål til forslag og ideer. Den tydelige beskjeden har vært: «Her bør dere tenke dere om en gang til». Dette har vært viktig for å utvikle styret og organisasjonen. På sitt siste styremøte før jul 2020 hadde Olaf en viktig hilsen til styret: «Ting er aldri så enkelt som det ser ut som, og det er heller ikke løsningene. Det virker enkelt helt fram til du setter deg inn i saken. En må skjerpe opp argumentasjonen for å få gjennomslag. Hvis ikke vipper motparten deg av pinnen i første runde. Prøv å sett dere inn i situasjonen til motparten og hvordan de vil argumentere, og så kan en prøve å gå rundt det. Landbrukspolitikk er et møysommelig arbeid».

Vi vil rette en stor takk til en dyktig, arbeidsom generalsekretær som det har vært et privilegium å få samarbeide med.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as