Tonje og Alva fra LAG var i 2020 på gårdsopphold i Lofoten (Foto: Marielle de Roos).

Solidaritetsarbeid på gårder i Norge

Våren 2021 skal aktivister fra Latin-Amerikagruppene Norge (LAG) nok en gang lære om gårdsarbeid og norsk jordbruk fra bønder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vil du være vertskap?

Info om hvordan du melder deg som vertskap eller søker om å reise på gårdsopphold finner du nederst i artikkelen.

HVA GÅR PROSJEKTET UT PÅ?
Målet er økt kunnskap om norsk matproduksjon og arbeidet som ligger bak maten vi spiser gjennom opphold på ulike gårder, samt å se sammenhengene mellom småbønders utfordringer internasjonalt gjennom et tematisk søkelys på matsuverenitet. Gårdsopphold skal være en møteplass mellom engasjerte ungdommer/unge voksne og de som produserer maten vår, hvor man lærer gjennom praktisk arbeid og samtaler. Opplegget skal stimulere til diskusjoner om landbrukspolitikk, ulike produksjonsmåter og tanker rundt norsk jordbruks framtid.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Prosjektet er en videreføring av gårdsoppholdene som ble gjennomført i 2020. Da ble LAGs brigadister sendt hjem fra Colombia i 2020 på grunn av koronapandemien, og reiste ut på NBS-gårder for å hjelpe til under våronna og lære om vilkårene for bøndene som sørger for mat i butikkhyllene i Norge.

NBS er medlemmer i La Vía Campesina, på lik linje med LAGs samarbeidspartnere i Latin-Amerika. LAG og NBS samarbeider også i andre saker som det politiske arbeidet med handelsavtalen mellom Mercosur og EFTA-blokkene. NBS har også pleid å være vertskap for aktivister fra Latin-Amerika som kommer på utveksling til Norge gjennom LAG.
Prosjektet finansieres av LNU Aktivitetsstøtta.

OPPHOLD PÅ GÅRD
Gårdsoppholdene vil vare minimum en måned, men kan avtales å vare lenger. Aktivistene skal delta aktivt i arbeidet og livet på gården, og man vil bo, spise, arbeide og tilbringe fritid på gården. Antall aktivister vil bestemmes ut fra gårdens behov og mulighet, men vi ønsker å sende minimum to personer sammen. Transport til/fra gården, samt kost og losji på gården blir dekket av LAG (4000 kr for to personer i 1 mnd).

Gårdsoppholdene vil gjennomføres i to perioder:

• Juni
• Medio august - medio september

INFORMASJONSARBEID
Brigadistene som deltar vil også arbeid med å spre informasjon på kreative måter med mål om å sette småbrukeres situasjon i Norge og Latin-Amerika i sammenheng. Dette arbeidet kan skje både under og etter oppholdet, og kan ta form av å skrive artikler, lage små filmsnutter til sosiale medier, arrangere temamøter og kampanjer. For eksempel lagde aktivistene i fjor en solidarisk kokebok med oppskrifter basert på norske råvarer og podcaster om landbruk og handelsavtaler.

VIL DU VÆRE VERTSKAP?
Vi leter nå etter bønder som kan være vertskap for engasjerte mennesker som vil lære om norsk matproduksjon i juni og/eller medio august-medio september.
Dersom du har lyst eller er interessert i å få vite mer kan du ta kontakt med Marielle Vink De Roos (leder i internasjonalt utvalg NBS).

E-post: lofoten-gardsysteri@online.no
Telefon: 950 82 958

VIL DU REISE PÅ GÅRDSOPPHOLD?

Send inn søknad innen 20. april. Det lønner seg å søke tidlig. Søknadsskjema finner du her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as