Staten må finansiere løsdriftskravet!

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyser politisk vilje til å satse på små- og mellomstore melkebruk fram mot 2034. For å oppfylle løsdriftskravet innen 2034, må vi ha ekstra investerings- og lånemidler tilpasset melkebruk under 30 årskyr. Tilskuddsandelen må økes til 50%, maks 3 millioner. I tillegg må melkeprodusentene ha ei inntekt til å leve av, og inntekt til å betjene lånegjeld.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyser politisk vilje til å satse på små- og mellomstore melkebruk fram mot 2034. NIBIOs rapport 7/2021 viser utfordringene som må løses for å opprettholde melkeproduksjon over hele landet, basert på lokale ressurser.

For å oppfylle løsdriftskravet innen 2034, må vi ha ekstra investerings- og lånemidler tilpasset melkebruk under 30 årskyr. Tilskuddsandelen må økes til 50%, maks 3 millioner. I tillegg må melkeprodusentene ha ei inntekt til å leve av, og inntekt til å betjene lånegjeld.

Satsing på små og mellomstore melkebruk vil bidra til å opprettholde jord i drift, og kan gi inspirasjon til rekruttering og videre drift på mange gårdsbruk. Det vil også gi grunnlag for ny næringsutvikling i bygder og lokalsamfunn.

Med dagens finansieringsnivå blir alternativet å drifte båsfjøs videre, med tilrettelegging for tiltak på gårdsnivå for å styrke dyrevelferd.

Fylkesledermøtet i Norsk bonde- og Småbrukarlag ber storting og regjering ta sitt ansvar om matproduksjon over hele landet på alvor. Det haster!

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                             971 20 960

Fung. ordfører Astrid Tove Olsen                          952 79 775

Generalsekretær Anders Nordstad                       482 04 755


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as