Bønder aksjonerte foran Stortinget etter brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom jordbruket og staten. Jordbruket kan kreve tilleggsforhandlinger ved ekstraordinære kostnadsøkninger også ved brudd. Foto: Nora May Engeseth

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Det opplyser landbruks- og matdepartementet i en pressemelding 12. august.

29.juli ba jordbruket om tilleggsforhandlinger etter hovedavtalens §2-4. Bakgrunnen for dette var høye kostnadsøkninger, blant annet på gjødsel.

- Vi er fornøyde med at staten nå sier ja til tilleggsforhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun fortsetter: - Situasjonen for norsk jordbruk er allerede alvorlig, men kostnadsveksten gir enda større negative økonomiske utslag for den enkelte bonde enn tidligere forventet.

Det kraftige prishoppet på blant annet handelsgjødsel innebærer at inntektsmulighetene på 18.700 kr som ble vedtatt i årets jordbruksoppgjør ikke kan realiseres. Kostnadsøkningen på mineralgjødsel er alene antatt å være på en halv milliard kroner. Andre kostnadsposter, som prisveksten på bygningsmaterialer, øker også betydelig.

- Vi forventer å få kompensert fullt ut kostnadsøkningene for jordbruket. Dette gjelder ikke bare mineralgjødsel, men også, kostnader til kraftfôr, strøm og byggevarer, sier Hoff.

- Jeg tror staten vil komme jordbruket i møte på disse punktene, avslutter Hoff.

Jordbruket er i dialog med staten om videre prosess.


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as