Bønder aksjonerte foran Stortinget etter brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom jordbruket og staten. Jordbruket kan kreve tilleggsforhandlinger ved ekstraordinære kostnadsøkninger også ved brudd. Foto: Nora May Engeseth

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Det opplyser landbruks- og matdepartementet i en pressemelding 12. august.

29.juli ba jordbruket om tilleggsforhandlinger etter hovedavtalens §2-4. Bakgrunnen for dette var høye kostnadsøkninger, blant annet på gjødsel.

- Vi er fornøyde med at staten nå sier ja til tilleggsforhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun fortsetter: - Situasjonen for norsk jordbruk er allerede alvorlig, men kostnadsveksten gir enda større negative økonomiske utslag for den enkelte bonde enn tidligere forventet.

Det kraftige prishoppet på blant annet handelsgjødsel innebærer at inntektsmulighetene på 18.700 kr som ble vedtatt i årets jordbruksoppgjør ikke kan realiseres. Kostnadsøkningen på mineralgjødsel er alene antatt å være på en halv milliard kroner. Andre kostnadsposter, som prisveksten på bygningsmaterialer, øker også betydelig.

- Vi forventer å få kompensert fullt ut kostnadsøkningene for jordbruket. Dette gjelder ikke bare mineralgjødsel, men også, kostnader til kraftfôr, strøm og byggevarer, sier Hoff.

- Jeg tror staten vil komme jordbruket i møte på disse punktene, avslutter Hoff.

Jordbruket er i dialog med staten om videre prosess.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as