Staten utsetter tilleggsforhandlinger

Fredag 17. september ble det klart at staten utsetter tilleggsforhandlingene. Norske bønder må derfor vente på en avklaring om kompensasjon etter ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.

Staten viser til at Budsjettnemnda peker på at det er stor usikkerhet om tallene og at det er for tidlig å vurdere den reelle kostnadsøkningen. Stortingsvalget 13. september medfører i tillegg at sittende regjering vil gå av og at en ny regjering vil bli etablert. Med bakgrunn i dette mener staten at tilleggsforhandlingene bør sluttføres på et senere tidspunkt.

Skuffet

- Vi er skuffet over det vi opplever som en ansvarsfraskrivelse fra sittende regjering. Bøndenes økonomi er svært presset og den ekstraordinære kostnadsøkningen er en alvorlig utfordring for mange, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun peker spesielt på hvordan en utsettelse skaper uforutsigbarhet for bønder som nå skal gjøre innkjøp for neste års produksjon.

- Med den kostnadsveksten vi nå ser på en rekke innsatsfaktorer forsvinner den inntektsveksten Stortingets vedtak la til rette for i jordbruksavtalen for 2022, fortsetter Hoff.

Håper på bredere handlingsrom

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber den nye regjeringen ta opp igjen tilleggsforhandlinger på første mulige tidspunkt etter regjeringsskifte. Når forhandlingene tas opp igjen må det tas hensyn til at det kan foreligge mer informasjon om noen av de usikkerhetene staten peker på i tallgrunnlaget for kostnadsøkningene.

- Vi håper utsettelsen kan åpne for å få med flere kostnadselementer inn i tilleggsforhandlingene med en ny regjering. Budsjettnemnda anslo i sine beregninger kostnadsveksten for gjødsel og bygningsmaterialer til å være på 754 millioner kroner. I tillegg vet vi at kostnadsveksten på strøm er historisk høy, sier Hoff. Det kan også forventes kostnadsvekst på andre innsatsfaktorer. Til sammen utgjør dette en vesentlig kostnadsøkning for det norske jordbruket

- Vi vil gjøre det som kreves for å sikre at bøndene får reell kompensasjon. Næringen er allerede hardt presset og vi tar det som en selvfølge at det er bare selve forhandlingsprosessen som blir forsinket og ikke tidspunktet for utbetaling av kompensasjonen, avslutter Hoff.

Tilleggsforhandlingene så langt

 

Kontakt:

Kjersti Hoff
Tlf: 971 20  960
Epost: kjersti@smabrukarlaget.no

Anders Nordstad
Tlf: 482 04 755
Epost: anders@smabrukarlaget.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as