Statens tilbud: 30 000 kr i tetting av inntektsgap

Torsdag 5. mai presenterte staten sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 8,9 milliarder kroner. Det er 2,7 milliarder mindre enn jordbrukets krav. 

Staten møter jordbruket på kravet om å kompensere kostnadsveksten i 2022 på 2,4 milliarder kroner, samt kronemessig lik utvikling som andre grupper i 2023. 

Videre legger staten opp til en inntektsøkning på 30 000 kroner pr årsverk. Jordbrukets krav var på 100 000 kroner.

- Staten innser alvoret i situasjonen for jordbruket og har møtt oss på kravet om full kostnadskompensasjon. Det er bra, sier leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

- Det er mange som teller på knappene om de skal fortsette. Jordbrukets krav la opp til en helt nødvendig start på tetting av inntektsgapet med 100.000 kr. Her ser vi at statens tilbud ikke møter behovet. 70.000 kr pr årsverk skiller kravet og tilbudet. Det er for mye, fortsetter Hoff.  

Gjennomsnittsinntekten i jordbruket var 426 500 kroner i 2021 og er prognosert til 386 100 kroner i 2022. Gjennomsnittlig årslønn i Norge var 609 600 kroner i 2021 og er anslått til 632 200 kroner i 2022.

- Årets ramme er usedvanlig stor, men det er viktig å understreke at mye av dette er kompensasjon for økte kostnader og gir ikke utslag på inntekten til bøndene, forklarer Hoff. 

- Nå vil vi gå grundig gjennom statens tilbud og drøfte veien videre. Det er et omfattende dokument og det er krevende beregningsteknisk å håndtere kostnadskompensasjon over to år som en del av ordinære forhandlinger. Vårt hovedfokus er hvordan dette vil slå ut for bonden og norsk matsikkerhet. 

På bakgrunn av disse drøftingene vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger eller ikke 

- Det er et skjebneår og resultatet av årets forhandlinger vil bli avgjørende for at vi greier å opprettholde og øke sjølforsyninga av mat fremover, avslutter Hoff. 

Den økonomiske rammen for årets jordbruksoppgjør 

Jordbrukets krav har en ramme på 11,567 milliarder kroner. Les hele kravet her.  

Statens tilbud har en sammenlignbar ramme på 8,9 milliarder kroner. Les tilbudet her. 

/share/mime/48/pdf.png Statens tilbud 2022
(statens-tilbud-2022.pdf, 3MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as