Maja Toresen sparket i gang stev-stafetten under Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin markering foran Stortinget 16. juni 2021. Foto: Nora May Engeseth

Stev for norsk mat

Meiner du norsk matproduksjon er eit viktig tema fram mot stortingsvalet i år? Er du oppteken av kulturlandskap og levande bygder? Bli med på #stevfornorskmat!

Bli med på den kulturelle dugnaden #stevfornorskmat! Vi er ute etter stev knytte til mat, jordbruk og landskap. Lag gjerne ein ny og aktuell tekst på ein gammal stevtone. Alle som vil støtte opp om aksjonen, er velkomne til å delta.

Jordbruk og kultur heng tett saman. Band til dyra, landskapet og det kvardagslege arbeidet går att i tekstane i folketonane. Kvifor er det slik? Jau, fordi her ligg grunnlaget for livet – sjølv om det til tider kan sjå ut som vi i det moderne samfunnet gløymer det.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner jordbruk, trygg mat, kulturlandskap og levande bygder skal stå på dagsordenen i valkampen i år. Vi har difor fått med oss mange gode kulturformidlarar på ein stev-stafett fram til valet – og DU kan òg bli med!

Slik blir du med:

 1. Skru på mobilkameraet!
 2. Fortel kven du er, kvar du bur og kva stev du skal framføre
 3. Framfør stevet!
 4. Legg ut videoen på Facebook-sida di, saman med ein kort tekst om kvifor norsk matproduksjon er viktig for deg. Utfordre fleire til å bli med på #stevfornorskmat ved å tagge dei i innlegget.
 5. Bruk emneknagg #stevfornorskmat, slik at vi finn att filmen din og kan dele den fra Facebook-sida til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
 6. Hugs også å setje innlegget til «Offentleg» så innlegget er mulig å dele
 7. Send filmen på epost til eli@smabrukarlaget.no - så vi kan legge den ut i ei speleliste på Youtube-kanalen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Då legg vi på teksta #stevfornorskmat og NBS sin logo på filmen.

Kvar veke vil det bli presentert stev og folketonar på sosiale medium. Følg Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Facebook. 


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as