Maja Toresen sparket i gang stev-stafetten under Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin markering foran Stortinget 16. juni 2021. Foto: Nora May Engeseth

Stev for norsk mat

Meiner du norsk matproduksjon er eit viktig tema fram mot stortingsvalet i år? Er du oppteken av kulturlandskap og levande bygder? Bli med på #stevfornorskmat!

Bli med på den kulturelle dugnaden #stevfornorskmat! Vi er ute etter stev knytte til mat, jordbruk og landskap. Lag gjerne ein ny og aktuell tekst på ein gammal stevtone. Alle som vil støtte opp om aksjonen, er velkomne til å delta.

Jordbruk og kultur heng tett saman. Band til dyra, landskapet og det kvardagslege arbeidet går att i tekstane i folketonane. Kvifor er det slik? Jau, fordi her ligg grunnlaget for livet – sjølv om det til tider kan sjå ut som vi i det moderne samfunnet gløymer det.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner jordbruk, trygg mat, kulturlandskap og levande bygder skal stå på dagsordenen i valkampen i år. Vi har difor fått med oss mange gode kulturformidlarar på ein stev-stafett fram til valet – og DU kan òg bli med!

Slik blir du med:

 1. Skru på mobilkameraet!
 2. Fortel kven du er, kvar du bur og kva stev du skal framføre
 3. Framfør stevet!
 4. Legg ut videoen på Facebook-sida di, saman med ein kort tekst om kvifor norsk matproduksjon er viktig for deg. Utfordre fleire til å bli med på #stevfornorskmat ved å tagge dei i innlegget.
 5. Bruk emneknagg #stevfornorskmat, slik at vi finn att filmen din og kan dele den fra Facebook-sida til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
 6. Hugs også å setje innlegget til «Offentleg» så innlegget er mulig å dele
 7. Send filmen på epost til eli@smabrukarlaget.no - så vi kan legge den ut i ei speleliste på Youtube-kanalen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Då legg vi på teksta #stevfornorskmat og NBS sin logo på filmen.

Kvar veke vil det bli presentert stev og folketonar på sosiale medium. Følg Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Facebook. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as