Jordbruket ved Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte 8. september sitt krav til staten i tilleggsforhandlingene. 17. september ble forhandlingene satt på pause. Foto: Norges Bondelag

Strøm inn i tilleggsforhandlingene

Tilleggsforhandlingene mellom jordbruket ved Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag og staten er nå startet opp igjen etter Solberg-regjeringen utsatte forhandlingene 17. september. Forhandlingsresultatet er forventet klart senest 29. oktober.  

Tilleggsforhandlingene mellom jordbruket ved Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag og staten er nå startet opp igjen etter Solberg-regjeringen utsatte forhandlingene 17. september. Forhandlingsresultatet er forventet klart senest 29. oktober.  

Det har i dag vært møte mellom staten og jordbruket. Under møtet viste jordbruket til den ekstreme kostnadsveksten som har vært på en rekke innsatsfaktorer i jordbruket siden vårens forhandlinger og som har økt ytterligere etter at Budsjettnemnda for jordbruket la fram sine tall 8september. Jordbruket refererte til det opprinnelige kravet på 754 millioner som da ble fremsatt, og påpekte at det har vært sterk og vedvarende kostnadsvekst på både gjødsel og bygningsmaterialer etter dette. Også strømkostnader ble omtalt i møtet. Jordbruket krever at det må finnes en løsning også på dette området - basert på våre egne estimater om at denne kostnadsveksten utgjør omtrent 500 mill. kr.  

 • Kostnadsveksten på innsatsfaktorer i jordbruket vil nulle ut den inntektsveksten som ble lagt til grunn i jordbruksavtalen. Vi anser derfor full kostnadskompensasjon som et absolutt minimum for tilleggsforhandlingene og anser dette bare som en midlertidig kompensasjon for kostnadsøkningene som reelt sett er betydelig høyere, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. 


Frist til 29. oktober 

12. oktober la Solberg-regjeringen fram Statsbudsjettet for 2022. Midler til kostnadskompensasjon gjennom tilleggsforhandlingene var ikke inkludert i dette budsjettet. Den nye regjeringa har gitt signaler om at totalsummen for statsbudsjettet med tilleggsproposisjoner vil være tilnærmet lik, og det er derfor usikkert hvilket handlingsrom staten opererer med.  

For å være klart innen statsbudsjett med tilleggsproposisjon legges fram i november, må tilleggsforhandlingene resultat være klart innen fredag 29. oktober. 

 • Vi opplever at partene har en ganske lik virkelighetsforståelse av alvoret i situasjonen for norske jordbrukere og forventer at Landbruks- og matdepartementet vil strekke seg så langt de klarer innenfor mandatet de selv er underlagt, sier Hoff.  

 • Det er avgjørende for norsk matproduksjon at den nye regjeringa sender tydelige signaler som kan gi jordbruket tro på bedre lønnsomhet framover. Dette er noe den nye regjeringsplattformen tydelig signaliserer, i tillegg til behovet for retningsendring. Vi håper dette reflekteres i tilleggsforhandlingene, avslutter Hoff.  

 

Tilleggsforhandlingene så langt 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as