Studiearbeid jordbruksforhandlingene 2022

Det er store forventninger til årets jordbruksforhandlinger. Med en næring som er hardt presset økonomisk og lovnader om jamstillingsplan, er årets forhandlinger svært viktige. Nå ønsker Norsk Bonde- og Småbrukarlag innspill fra sine medlemmer.

Etter to år med koronarestriksjoner, brudd i fjorårets jordbruksforhandlinger etter en svært forenklet avtale i 2020, et Bondeopprør med tydelige signaler om økt lønnsomhet, ny regjering med ambisiøse inntektsmål, og et halvår preget av eskalerende kostnadsvekst, er forventningene til årets jordbruksforhandlinger store.

- 2022 vil være et særdeles spennende år hvor mye må avklares og klare signaler for framtida må på plass. Det store spørsmålet er: hva skal vi kreve ved årets forhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff. Hoff leder utvalget i NBS som til våren skal forhandle med Norges Bondelag og Staten om bøndenes økonomiske rammer i 2023.

- Studiearbeidet er et kontinuerlig arbeid hvor vi evaluerer, videreutvikler, tar inn nye landsmøtevedtak og innspill, og bygger opp argumenter for påvirkning og gjennomslag. Derfor er det viktig at hvert enkelt medlem og dere som lokal- og fylkeslag deltar i studiearbeidet, påpeker Hoff.

Årets studiearbeid starter med et seminar på Teams mandag 10. januar kl.19.00. Seminaret streames. Du kan koble deg på Teams-møtet her.

Frist for å sende inn innspill er 1. mars. Innspill sendes inn via dette skjemaet (link).

Lokal- og fylkeslag som gjennomfører studieringer kan få tilskudd. Les mer under.

- Årets studieopplegg er forenklet og legger opp til åpne diskusjoner. Naturlig nok dekker ikke disse spørsmålene alt, men det vil gi forhandlingsutvalget verdifulle innspill til jobben vi er i gang med. Vi trenger deg, og vi ønsker klar tale, oppfordrer Hoff.

 

Grunnlagsmateriale til studieheftet vil bli publisert etter oppstartsmøtet.

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte til jordbruksforhandlingene 2022
(studiehefte-jf2022.pdf, 3MB)

Tilskudd til kurs og studieringer

Studieringer som gjennomføres i forbindelse med studiearbeidet til jordbruksforhandlingene, er berettiget til støtte fra Studieforbundet. Les mer her. 

Tilskudd til kurs og studieringer - les hele saken


Utviklet av Imaker as