Studieopplegget foran jordbruksforhandlingene

Nå starter studiearbeidet foran årets jordbruksforhandlinger!

Studieheftet er fullpakka med fakta og spørsmål. Vi håper at du er klar til å være med og diskutere og komme med innspill til årets jordbruksforhandlinger. Har du lyst til å være med så ta kontakt med ditt lokallag, be med deg andre interesserte og sett i gang. Innspillene fra studieringene er viktige når forhandlingsutvalget skal meisle ut NBS sine prioriteringer til jordbruksforhandlingene.

Registrer studieringen ved å klikke deg inn her:

Les nærmere om opplegget for de enkelte studiekvelder her:

Det har blitt gjort et arbeid med å fornye og utvide årets studiehefte. Startskuddet for studieaktiviteten blir via digitalt møte 14. januar kl 19. Leder Kjersti Hoff, ny generalsekretær Anders Nordstad og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen deltar.

Deretter blir det opp til medlemmene og lokallagene rundt omkring i landet og gjennomføre studiekveld 2,3 og 4 i henhold til studieplanen som du kan klikke deg videre til under.

Lykke til med studiearbeidet! Husk tidsfristen, 1. mars for innlevering av svarene.

Studieheftet med vedlegg, kan du laste ned.

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as