Studieopplegget foran jordbruksforhandlingene

Nå starter studiearbeidet foran årets jordbruksforhandlinger!

Studieheftet er fullpakka med fakta og spørsmål. Vi håper at du er klar til å være med og diskutere og komme med innspill til årets jordbruksforhandlinger. Har du lyst til å være med så ta kontakt med ditt lokallag, be med deg andre interesserte og sett i gang. Innspillene fra studieringene er viktige når forhandlingsutvalget skal meisle ut NBS sine prioriteringer til jordbruksforhandlingene.

Registrer studieringen ved å klikke deg inn her:

Les nærmere om opplegget for de enkelte studiekvelder her:

Det har blitt gjort et arbeid med å fornye og utvide årets studiehefte. Startskuddet for studieaktiviteten blir via digitalt møte 14. januar kl 19. Leder Kjersti Hoff, ny generalsekretær Anders Nordstad og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen deltar.

Deretter blir det opp til medlemmene og lokallagene rundt omkring i landet og gjennomføre studiekveld 2,3 og 4 i henhold til studieplanen som du kan klikke deg videre til under.

Lykke til med studiearbeidet! Husk tidsfristen, 1. mars for innlevering av svarene.

Studieheftet med vedlegg, kan du laste ned.

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as