Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !

En arbeidsgruppe bestående av avtalepartene i jordbruket konkluderer med at det er teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd knyttet til bratthet og teigstørrelse.

Formålet med tilskuddet er:
• Hindre areal i å gå ut av drift og ta vare på kulturlandskap
• Kompensere for merkostnader
• Styrke jordbruket i geografiske områder med stor andel areal med driftsvansker 
Arbeidsgruppa har kommet til at formålet med et driftsvanskeltilskudd kan være å hindre areal å gå ut av drift fordi det er knyttet merkostnader til driften ut over det som det allerede er kompensert for.

Det er svært positivt at avtalepartene nå har slått fast at det er teknisk mulig å innføre et driftsvasketilskudd, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Det er nå 8 år siden representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag første gang foreslo et driftsvansketilskudd i en annen arbeidsgruppe.

I forbindelse med Stortingets behandling av "jordbruksmeldinga" våren 2017, var alle partier med unntak av Høyre og FrP positive til å utrede et driftsvansketillegg. Under behandlinga av jordbruksoppgjøret 2017 fremmet Ap, SP, KrF og Sv følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret for 2018.»

Nå gjenstår det å se om regjeringen tar inn over seg at det er flertall på Stortinget for et driftsvansketilskudd,og tar dette opp i statens tilbud til jordbruksforhandlingene, avslutter Furuberg.

For mer informasjon: Merete Furuberg, 90163092, Olaf Godli, 97546142 eller John Petter Løvstad, 45025212.

/share/mime/48/pdf.png Teknisk mulig å innføre et driftsvansketilskudd i jordbruket !
(rapport-driftsvansketilskudd.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as