Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført

Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 mill. kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 mill. kroner som friske midler.

- Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon. Den samlede pakken har en verdi på 525 millioner kroner, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 mill. kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 mill. kroner som friske midler. Denne pakken kommer i tillegg til de utbetalingene som følger av gjeldende avlingsskadeordning, sier Furuberg.

Avlingsskadeordningen er ikke rigget for en krise av det omfanget vi har opplevd i sommer. En forbedring og styrking av ordningen har vært et helt sentralt krav og det har vi fått til, sier Furuberg.

De viktigste endringene er:

- Økt erstatningssats for grovfôr i avlingsskadeordningen med 1,55 kroner pr. FEM til 5,40 kroner pr. FEM
- Et ekstra husdyrtilskudd til grovfôretende husdyr

Det ekstra husdyrtilskuddet vil bli utbetalt til bønder i de fylker og kommuner som er sterkest rammet. Det gjelder Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Soknedal, Eigersund og Lund i Rogaland. Grunnlaget for utbetalingen av dette tilskuddet er søknadsdata fra mars 2018. For melkeku utbetales 1290 kroner, for ammeku 860 kroner, andre storfe 430 kroner og for sau/geit og hjort 130 kroner, alt pr. dyr.

I tillegg vil det bli utbetalt et ekstra arealtilskudd til grønnsaker samt at taket for maksimalutbetaling over avlingsskadeordningen vil bli løftet til 1,5 mill. kroner for 2018.

Jordbruket hadde også krevd en viss økning i erstatningssatsen for korn for å komme de hardest rammede kornprodusentene noe i møte utover det som ligger i avlingsskadeordningen, sier Furuberg. Dette ville ikke staten være med på, noe vi beklager, sier Furuberg.

For oss har det vært viktig at bønder som er rammet av tørken kan få et raskt oppgjør, sier Furuberg. Et ekstra husdyrtilskudd vil være et godt tiltak for å få dette til, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

/share/mime/48/pdf.png Tilleggsforhandlingene om krisepakke for jordbruket sluttført
(sluttprotokoll-krisepakke-30.8.18.pdf, 90kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as