Tilleggsforhandlingene startet opp igjen

Tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er nå startet opp igjen etter Solberg-regjeringen utsatte forhandlingene i september. Det har i dag vært møter på ledernivå mellom staten og jordbruket.

Jordbruket krevde tidligere i høst full kostandskompensasjon på 754 millioner etter ekstraordinære kostnadsøkninger på bygningsmaterialer og gjødsel. I tillegg ba jordbruket om kompensasjon for strøm. Dette ble inkludert i protokoll.  

- Kostnadsveksten gjør at inntektsmålet Solberg-regjeringa la opp til i vårens jordbruksforhandlinger ikke vil kunne realiseres. Næringa er allerede hardt presset, så det er nødvendig at bøndene kompenseres for disse utgiftene, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. 

Tilleggsforhandlingene så langt


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as