Benrester funnet på beite. Foto: Nora May Engeseth

Undersøker dødsårsak på beite

I sommer ble 240 lam med smartbjelle sluppet på fjellbeite i Tokke kommune. Målet er å få kunnskap om dødsårsak på beite.

- Det er enkeltbønder i kommunen med urimelig store tap. Og tapene er økende for flere. Tilsynet har økt hvert år siden 2015, uten særlig stor effekt. For oss bønder er dette svært lite tilfredsstillende og dessuten er det dyrt. Det føles svært urettferdig, sier Regina Brajkovic. Regina er sauebonde og bidrar inn i sauebjelleprosjektet.

 

Økonomisk støtte til å avdekke dødsårsak

For å finne ut mer om dødsårsak på sau og lam søkte Tokke kommune Statsforvalteren i gamle Telemark fylke på vegne av beitelaget om prosjektmidler til å sette radiobjeller på alle lam i 2021, samt å betale for tilsyn. Søknaden ble avslått.

Etter anmodning fra ordføreren valgte Landbruksdirektøren i Vestfold og Telemark å sponse bjellene om 100.000 kroner. I tillegg bidro Tokke kommune med samme sum, beitelaget med 40.000 kr og Telemark Bonde- og Småbrukarlag med 15.000 kr gjennom Spleis.

- Vi har gått til innkjøp av 250 radiobjeller og strikkhalsbånd fra Osid. Alt arbeidet gjøres på dugnad, sier Brajkovic.

- Bonden pålegges et urimelig stort ansvar for å dokumentere årsakene til tap and sau og lam på beite. Vi er svært glade for at dette prosjektet nå mottar midler fra fylket og kommunen, og håper det vil bidra til å avdekke dødsårsak på beite, fortsetter hun.

  

Lavere dødelighet med radiobjelle

- Så langt viser det seg at dødeligheten av lam går dramatisk ned når de får fungerende radiobjeller, sier Brajkovic.

I juni ble det sluppet cirka 240 lam på beite med smartbjelle. Tre bjeller sluttet å virke i juni, 19 sluttet å virke i juli og på 12 bjeller er det ikke registret sendinger siden første uken i august. Brajkovic forklarer at bjellene «restarter» når de ikke har sendt signaler på en uke, men at de da er avhengig av dekning. Bjeller som ikke virker kan derfor være uten dekning, ligge i revehi eller nedgravd i en myr.

- Vi har så langt dokumentert to lam tapt til gaupe og ett lam til «ukjent fredet rovvilt». Dette er vi veldig fornøyde med. Vi har ikke klart å dokumentere ett eneste kadaver på mange år, sier Brajkovic.

 

Fortsatt mange utfordringer

Brajkovic mener likevel at radiobjeller i seg selv ikke er nok:

- Når en besetning med store tap på beite over år får radiobjeller på alle lammene sine, øker tapene hos naboene betydelig. Særlig gaupe og jerv liker ikke å bite i radiobjeller. Dette gjelder både innenfor samme beitelag og i beitelagene omkring. Rovdyret eller rovdyrene bytter rett og slett «beite». Hun mener staten må ta en større del av ansvaret:

- Krokanndommen pålegger staten et større ansvar å bevise at store tap ikke skyldes rovdyr. Dette ansvaret blir skjøvet over på bonden ved å liste opp en hel del mulige og umulige dødsårsaker uten videre begrunnelser.

Det er fortsatt flere tekniske utfordringer ved radiobjellene. Falske alarmer, manglende varsling og sene dødsvarsler er noen. Brajkovic mener likevel at prosjektet har hatt sine fordeler:

- Svært mange av dyra som dør på beite blir aldri funnet eller funnet for sent. Med velfungerende radiobjeller blir disse kadavrene funnet raskt og det viser seg at de ofte er tapt på grunn av rovdyr, enten direkte eller indirekte, sier Brajkovic.

- I løpet av høsten vil det komme en utfyllende rapport med en oppsummering av erfaringer og konklusjoner, avslutter hun.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as