Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Velkomen til ungdomsseminar!

25.-27 mars arrangerer Ungdomsutvalet i NBS ungdomsseminar i Aurland, Sogn og Fjordane. Alle under 35 år er hjartelig velkomen til ei innhaldsrik og sosial helg!

Velkomen til ungdomsseminar! - les hele saken

Luke 24 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. Vi har selvsagt spart det beste til slutt! I dag skal du få hilse på oss i Ungdomsutvalget!

Luke 24 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 23 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. Men i dag gjør vi et unntak. I dag skal vi høre om en som kanskje ikke gjør en innsats for NBS, men som gjør en innsats for norsk landbruk, og som alltid har gjort det. I dag skal vi høre om fjøsnissen!

Luke 23 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 22 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi sette snuten mot nord og høre fra to av våre fylkesledere i Nord-Norge: Per-Anton Nesjan i Nordland og Frank Valø i Troms.

Luke 22 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 21 av Ungdomsutvalets jolekalender 2021

I år ønskjer vi i Ungdomsutvalet å bruke jolekalenderen vår til å presentere delar av organisasjonen vår, og nokre folk som er med og gjer ein innsats for NBS. I dag skal med helse på nokon frå dei to siste av dei andre utvala: Regina Brajkovic frå rovviltutvalet, og Arne Vinje frå utmarksutvalet.

Luke 21 av Ungdomsutvalets jolekalender 2021 - les hele saken

Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I tillegg til mange som gjør en innsats for NBS på frivillig basis, har vi også en liten gjeng ansatte, og i dagens luke er det dem vi presenterer.

Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 19 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi trekke fram dem som stiller opp når andre blir forhindret. Det er på tide å hilse på fire styrevaraer: Eldar Melbøe Kyllesø, Irene Dalland, Hanne Guåker og Ståle Støen.

Luke 19 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi ut i landet igjen, og treffe folk fra tre nye fylkeslag: fylkesleder i Møre og Romsdal Stein Brubæk, fylkesleder i Sør-Trøndelag Jens Olav Hov, og nestleder i Nord-Trøndelag Jan Olav Agle.

Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 17 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi møte to personer fra et av de landsmøtevalgte utvalgene. Og nei, det er ikke oss i ungdomsutvalget. Det er Ingeborg Tangeraas og Guro Villand fra kvinneutvalget!

Luke 17 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 16 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag har turen kommet til resten av styret vårt: Kjell Erik Brandstadmoen og Sander Solheim.

Luke 16 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 15 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi igjen høre fra to av utvalgene våre, vi skal høre fra Eirin Bjune i Inn på Tunet-utvalget og Ketil Jørstad fra organisasjonsutvalget.

Luke 15 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 14 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag er turen kommet til vestlandet, vi skal høre fra tre fylkesledere: Stig Arild Helgesen i Rogaland, Leif Grutle i Hordaland, og Marco Neven i Sogn og Fjordane.

Luke 14 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 13 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi høre fra to av medlemmene i styret, Ann Guro Hansen og Kristoffer Fodnes.

Luke 13 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 12 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi møte et par av dem som bidrar til organisasjonens kunnskap om og holdninger til produksjoner som ikke kan løpe sin vei: Hellek Berge fra kornutvalget, og leder av hagebruksutvalget, Arne Lofthus.

Luke 12 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 11 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi hilse på de to som har som oppgave å holde orden på oss andre når det er Lansdmøte: ordfører Astrid Tove Olsen og varaordfører Ole Tvete Muriteigen.

Luke 11 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi igjen rette blikket mot deler av vårt langstrakte land, og høre fra tre av fylkeslederne våre: Sondre Aasan i Telemark, Kjell Gunnar Blakstad i Aust-Agder og Kurt Stanley Olsen i Vest-Agder.

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 9 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi høre fra to av dem i utvalgene våre: leder av utvalg for melkeproduksjon, Hilde Mellum, og medlem av utvalg for økologisk produksjon, Rebekka Bond.

Luke 9 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 8 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi høre fra den andre av nestlederne våre: organisatorisk nestleder Ola Fiskvik.

Luke 8 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 7 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi høre fra en av nestlederne våre: politisk nestleder Eli Berge Ness.

Luke 7 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 6 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. Turen er kommet til to av fylkelederne våre: Emilie Charlotte Libowitz i Østfold, og Audun Emil Tvedten i Vestfold.

Luke 6 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag er turen kommet til å høre fra noen i et par av utvalgene våre: Kirsti Winnberg fra klima- og bærekraftutvalget og Jens Erik Furulund fra internasjonalt utvalg.

Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 4 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I tillegg til mange som gjør en innsats for NBS på frivillig basis, har vi også en liten gjeng ansatte, og i dag er turen kommet til to av dem: generalsekretær Anders Nordstad og assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker.

Luke 4 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 3 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag er turen kommet til å høre fra et par av utvalgene våre. Småfeutvalget ved utvalgsleder Gunleik Mæland, og storfeutvalget ved utvalgsmedlem Ole-Petter Berget.

Luke 3 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Luke 2 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi høre fra to av fylkelederne våre: Per Lindholt i Hedmark og Gunhild Kjøntvedt i Buskerud.

Luke 2 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken


Luke 1 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. Og vi begynner med leder i NBS: Kjersti Hoff.

Luke 1 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021 - les hele saken

Digital påskefest med Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget inviterer alle mellom 15 og 35 til digital påskefest onsdag 31.03.21 klokka 19.00.

Det blir quiz, konkurranser og annet gøy!

Digital påskefest med Ungdomsutvalget - les hele saken


Luke 24 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Vyrde vener av norsk bonde og småbrukarlag! No er jula endeleg over oss.

Luke 24 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 23 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Fjøsnissen stammer fra den norrøne gardvorden, en vette som passet på gården. Det lønner seg å stelle fint med fjøsnissen, for han kan være lunefull.

Luke 23 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 21 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Å utnytte utmarka og grasressursene vi har tilgjengelige i Norge er noe av det mest bærekraftige og ressurseffektive vi kan gjøre, både i et klima- og selvforsyningsperspektiv.

Luke 21 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

I Norge finnes det ca 4 milliarder bjørketrær, 3 milliarder grantrær og 1,4 milliarder furutrær. 

Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 19 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Som hovudrett julekvelden er det ribbe og pinnekjøt som står på menyen. Våre naboar danskane foretrekk i stor grad fjørfe i form av and julekvelden. 

Luke 19 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Geitehold har utgjort en betydelig del av norsk husdyrproduksjon og kulturarv opp gjennom årene.

Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 17 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Poteten kom til Norge på 1700-tallet, og prester hadde en viktig rolle i innføringen av den.

Luke 17 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 16 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Melkekua er det første mange tenker på når de tenker på landbruk. Men det er ikke alle kyr som melkes.

Luke 16 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 15 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Epledyrking har trolig foregått lenge i Norge. I Osebergskipet fant man blant annet 54 godt bevarte epler.

Luke 15 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 14 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

”Økologisk” kan i dagens offentlige debatt være et like betent og hett tema som “landbruk”. Bønder på begge sider mener ofte de driver på riktig måte, men dette er faktisk opp til forbrukerne. Noen legger mest vekt på pris, andre vil ha så bærekraftig og sunn mat som mulig.

Luke 14 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 13 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

I dag fokuserer vi mye på de arealene vi har til å dyrke mat, som kun utgjør 3% av landets areal, og utfordringene det gir oss. Vi har veldig mye utmark, kanskje mest av alle europeiske land sammenlignet med totalareal, og vi kan ikke dyrke verken potet eller epler der.

Luke 13 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele sakenLuke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Hesten har vært en viktig arbeidskamerat i århundrer, men ble tilsidesatt da traktoren tok over for tunge tak i landbruket og lastebilen tok over varetransport. 

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 8 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Det norske folk vil mer enn gjerne ha lokalmat. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i alle år stått i bresjen for produksjonen av lokalmat. 

Luke 8 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 7 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Kål kommer i mange former, fasonger og smaker. De forskjellige kålvekstene har vært viktig for norsk matproduksjon ettersom de egner seg godt til vårt klima, samtidig som de utgjør en viktig rolle for et allsidig og næringsrikt kosthold, både historisk og i dag.

Luke 7 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 6 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Hvorfor snakkes det ofte om sjølvforsyning i media, og hvorfor er det viktig? Det virker ikke akkurat som at butikkene mangler varer, ikke går vi ofte sultne og i tillegg snakkes det om overproduksjon av sau og lam.

Luke 6 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Noreg er faktisk det landet i Europa som nyttar minst antibiotika i husdyrhaldet.

Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 4 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Visste du at egg som er produsert i Noreg er fri for salmonella? Det betyr at vi trygt kan ete egg rå, eller blautkokt.

Luke 4 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken


Luke 2 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Grønnsakenes dramatiske operasanger! Flammende rød, søt som jordbær og en granat av næringstoffer! Beten stammer fra Sør-Europa og snek seg nordover rundt senmiddelalderen.

Luke 2 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020 - les hele saken

Luke 1 av Ungdomsutvalget julekalender 2020

Utmarka har alltid vært en ressurs for norsk matproduksjon. At vi forvalter videre denne ressursen på en bærekraftig måte vil ha mye å si for framtidens landbruk.

Luke 1 av Ungdomsutvalget julekalender 2020 - les hele saken


Her kommer Ungdomsutvalgets julekalender!

I år kommer Ungdomsutvalgets julekalender på nettsida vår i tillegg til på facebook. Hver dag er det mulig å vinne fine premier!

Her kommer Ungdomsutvalgets julekalender! - les hele saken

Ungdomsutvalgets seminarer 2020

Uka opp til Landsmøtet 2020 hadde Ungdomsutvalget fire seminarer på kveldstid. De ulike kveldene hadde hvert sitt tema, og det var stor interesse for alle seminarene.

Ungdomsutvalgets seminarer 2020 - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as