Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Sau i utmarka, midt på sommeren. Vi har et langstrakt og variert land. Foto: Stig Arild Helgesen

Luke 1 av Ungdomsutvalget julekalender 2020

Utmarka har alltid vært en ressurs for norsk matproduksjon. At vi forvalter videre denne ressursen på en bærekraftig måte vil ha mye å si for framtidens landbruk.

Beiting i utmarka er i tillegg positivt for det biologiske mangfoldet, muliggjør karbonbinding og gir i tillegg et vakkert kulturlandskap.

I NBS ønsker vi en landbrukspolitikk som gjør bruk og verdiskapning i og av hele landet vårt mulig. En bevissthet om hvor viktig ressurs utmarksbeite  faktisk er, er derfor viktig. 

Av tilgjengelig utmarksbeite i Norge, hvor stor %-andel av dette kommer under kategorien “god beite” ifølge Nibios kartlegging?

 

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er et Gilde fenalår gitt av Nortura.

Geiter er flotte dyr som godt kan benytte seg av utmarksbeite. Foto: Nora Fjeldkåsa


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as