Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Sau i utmarka, midt på sommeren. Vi har et langstrakt og variert land. Foto: Stig Arild Helgesen

Luke 1 av Ungdomsutvalget julekalender 2020

Utmarka har alltid vært en ressurs for norsk matproduksjon. At vi forvalter videre denne ressursen på en bærekraftig måte vil ha mye å si for framtidens landbruk.

Beiting i utmarka er i tillegg positivt for det biologiske mangfoldet, muliggjør karbonbinding og gir i tillegg et vakkert kulturlandskap.

I NBS ønsker vi en landbrukspolitikk som gjør bruk og verdiskapning i og av hele landet vårt mulig. En bevissthet om hvor viktig ressurs utmarksbeite  faktisk er, er derfor viktig. 

Av tilgjengelig utmarksbeite i Norge, hvor stor %-andel av dette kommer under kategorien “god beite” ifølge Nibios kartlegging?

 

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er et Gilde fenalår gitt av Nortura.

Geiter er flotte dyr som godt kan benytte seg av utmarksbeite. Foto: Nora Fjeldkåsa


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as